Vragen over het coronavirus en uw geplande behandeling

Heeft u binnenkort een afspraak in het ziekenhuis? En wilt u weten hoe dat gaat nu er extra maatregelen zijn rondom corona? We hebben voor u de veelgestelde vragen op een rij gezet. 
Heeft u een verwijzing voor medisch specialistische revalidatie? Als u recht heeft op deze behandeling dan vergoeden wij deze behandeling uit de basisverzekering. U betaalt wel eerst het eigen risico. U vindt meer informatie op de vergoedingspagina.

Uw ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of zorgverlener neemt zelf contact met u op als uw afspraak niet doorgaat of wijzigt. Soms is het mogelijk om uw afspraak om te zetten naar een telefonische afspraak of e-consult. Op die manier krijgt u toch de zorg die u nodig hebt.

Heeft u (medische) klachten neemt u dan contact op met uw huisarts. Ook kunt u contact opnemen met de zorgcoach voor advies en of bemiddeling.


Kijk voor uw bezoek op de website van het ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op de website staat actuele informatie voor bezoekers en patiënten. 

Het ziekenhuis zegt uw afspraak alleen af als uw behandeling uitgesteld kan worden. Het ziekenhuis neemt contact met u op als er iets verandert in uw afspraak. U hoeft zelf niets te doen. Hoort u niets, dan gaat uw afspraak gewoon door.

Heeft u (medische) klachten neemt u dan contact op met uw huisarts. Ook kunt u contact opnemen met de zorgcoach voor advies en of bemiddeling. 

Kijk op de website van uw tandarts voor de meest actuele situatie. Wilt u een afspraak maken? Of twijfelt u over een geplande afspraak? Neem dan even contact op met de praktijk. Tandartsenpraktijken zijn gewoon telefonisch bereikbaar.

Zodra het mogelijk is om de afspraak opnieuw te plannen, neemt uw zorgverlener/ziekenhuis contact met u op. 

U kunt eventueel contact opnemen met onze Zorgcoach. In overleg bespreekt u met de zorgcoach de mogelijkheden die er zijn. 
 
Bent u al onder behandeling? Overleg met uw zorgverlener zodat u samen een oplossing kunt vinden. Wilt u toch naar een ander ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat er een goede overdracht plaatsvindt. U heeft een nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig. Neem ook contact op met onze Zorgcoach om te kijken of dit ook mogelijk is. De Zorgcoach kijkt samen met u wat de gevolgen zijn en wat er nodig is. 
Het is verstandig om contact op te nemen met het ziekenhuis. Ook om te overleggen of uw afspraak zonder risico kan worden verschoven.
Het RIVM en de overheid hebben hier regels voor opgesteld. Het RIVM en de overheid hebben hier regels voor opgesteld. Als u niet samenwoont, bent u verplicht een mondkapje te dragen. U leest hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Voor weefseltransplantatie is op dit moment geen aangepast beleid. Orgaandonatie kan doorgaan binnen de mogelijkheden die er nu zijn tijdens de epidemie. U vindt meer informatie over orgaan- en weefseldonatie en transplantatie op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Ja, u kunt naar de huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp of het ziekenhuis wanneer u met spoed zorg nodig heeft. U belt uw huisarts wanneer u dringend zorg nodig heeft. ’s Avonds en in het weekend belt u de huisartsenpost. Bij levensbedreigende situaties belt altijd u 112.
U kunt altijd contact opnemen met de Zorgcoach. Zij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten, niezen of koorts en u heeft een noodzakelijke behandeling. Bijvoorbeeld chemotherapie of nierdialyse, dan gelden de onderstaande afspraken:

 • U neemt contact op met het Klantcontactcenter van ZCN Achmea 088 579 88 88.
  Zij bespreken met u de mogelijkheden voor passend taxivervoer.
 • U ontvangt vooraf telefonisch instructies van de chauffeur/centralist
 • Raak onderweg zo min mogelijk dingen aan. Let erop dat u ook uw gezicht niet aanraakt.
 • Volg de aanwijzingen van de chauffeur op.
 • Draag een chirurgisch mondkapje (Type II of type IIR) tijdens uw reis. Dit geldt ook voor begeleiders.
 • Behoort u niet tot de risicogroep? Of bent u een begeleider uit hetzelfde huishouden/woongroep? Dan volstaat een niet-medisch mondkapje.
   

Als u geen coronaklachten heeft dan geldt het volgende:

 • Neem alleen een taxi als het echt niet anders kan
 • Draag een chirurgisch mondkapje (Type II of type IIR) tijdens uw reis. Dit geldt ook voor begeleiders en de chauffeur.
 • Behoort u niet tot de risicogroep? Of bent u een begeleider uit hetzelfde huishouden/woongroep? Dan volstaat een niet-medisch mondkapje.
 • Houdt u 1,5 meter afstand tot de chauffeur en andere reizigers? Dan zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.
Voor een vergoeding van de taxikosten heeft u een machtiging nodig van de Vervoerslijn. Heeft u nog geen machtiging? Dan vraagt u dit gemakkelijk online aan via machtiging vervoer aanvragen.