""

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Bekijk het nieuwe beleid, ook voor uw zorgsoort.
Naar het zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Bekijk het nieuwe beleid, ook voor uw zorgsoort.
Naar het zorginkoopbeleid 2021

Geboortezorg

Voor meer over:

 • Echoscopie
 • Geboortezorg
 • Kraamzorg
 • Verloskunde

Hulpmiddelen

Voor meer over:

 • Ademondersteuning
 • Auditieve hulpmiddelen
 • Hoorzorg
 • Hulpmiddelen aan het lichaam
 • Mobiliteit
 • Therapiehulpmiddelen
 • Verzorgingsmiddelen
 • Visuele hulpmiddelen

Afgewezen declaratie

Is uw declaratie is afgewezen? Lees meer over de afwijsreden en de oplossing.

Coronavirus

Bekijk de laatste informatie over het coronavirus en de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders.

Vergoedingen

Wilt u weten welke vergoeding uw klant krijgt voor een bepaalde behandeling?