""

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Bekijk het nieuwe beleid, ook voor uw zorgsoort.
Naar het zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Bekijk het nieuwe beleid, ook voor uw zorgsoort.
Naar het zorginkoopbeleid 2021

Kies uw zorgsoort

Farmaceutische zorg
Geboortezorg
Geestelijke gezondheidszorg
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
Hulpmiddelen
Medisch-specialistische zorg
Mondzorg
Overige zorg
Verpleging & verblijf
Ziekenvervoer
Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Afgewezen declaratie

Is uw declaratie is afgewezen? Lees meer over de afwijsreden en de oplossing.

Machtiging hulpmiddel

Staat in uw overeenkomst dat u een machtiging voor een hulpmiddel moet aanvragen? Of heeft u geen overeenkomst? Vraag direct online een machtiging aan.

Vergoedingen

Wilt u weten welke vergoeding uw klant krijgt voor een bepaalde behandeling?