Voor zorgaanbieders

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft als u een zorgaanbieder bent.

Voor zorgaanbieders

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft als u een zorgaanbieder bent.
  • Geboortezorg, ook voor echoscopie, kraamzorg en verloskunde
  • Hulpmiddelen, ook voor ademondersteuning, auditieve hulpmiddelen, hoorzorg, hulpmiddelen aan het lichaam, mobiliteit, therapiehulpmiddelen, verzorgingsmiddelen en visuele hulpmiddelen

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Lees onze visie
Bekijk de mogelijkheden voor zorginnovaties

Innovaties in de zorg

Heeft u ideeën voor innovaties om zorg dichterbij mensen te krijgen? Voor aansprekende initiatieven zijn er verschillende mogelijkheden van (financiële) ondersteuning via transformatiegelden, stichtingen en fondsen of via reguliere contractering.
Neem contact met ons op

Persoonlijk contact voor al uw vragen

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Of heeft u een corona-gerelateerde vraag? Wij helpen u graag via telefoon, e-mail of chat. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Afgewezen declaratie

Is uw declaratie is afgewezen? Lees meer over de afwijsreden en de oplossing.

Coronavirus

Bekijk de laatste informatie over het coronavirus en de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders.

Vergoedingen

Wilt u weten welke vergoeding uw klant krijgt voor een bepaalde behandeling?