Heeft u extra zorg nodig, zoals fysiotherapie? Of wilt u verzekerd zijn voor spoedeisende zorg in het buitenland, als de kosten hoger zijn dan in Nederland? Onze aanvullende verzekering is een goede aanvulling op de basisverzekering.