Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Soms heeft u zorg nodig. Omdat u zichzelf bijvoorbeeld niet meer kunt wassen of een wond niet zelf kunt verzorgen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke verzorging en verpleging nodig heeft, kan gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Wat is een Zvw-pgb?

Met een pgb krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig heeft. Zelf uw zorg regelen met een pgb betekent:

 • Een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
 • Zelf bepalen wie de zorg verleent
 • Zelf afspraken maken met zorgverleners en deze vastleggen
 • Kwalitatief goede zorg inkopen
 • Uw eigen pgb-administratie bijhouden
 • Declaraties pgb indienen

Welke zorg kunt u regelen met een Zvw-pgb?

Als er een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige, vergoeden wij de volgende zorg uit het Zvw-pgb;

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

U betaalt voor deze zorg geen eigen risico. Wilt u via een pgb andere zorg? Dan heeft u misschien recht op pgb zorg via de gemeente of het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Check eerst of een Zvw-pgb bij u past

Doe bijvoorbeeld de check op www.pgb-test.nl. En lees alles over wat er van u wordt verwacht in de informatie die de overheid heeft gemaakt. In het pgb reglement (pdf) van Zilveren Kruis vindt u ook nog aanvullende informatie.

Past een Zvw-pgb toch niet bij u?

Dan kunt u ook kiezen voor Zorg in Natura. Bij de meeste Zorg in Natura contracteert Zilveren Kruis de zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders regelen de administratie voor u. U maakt wel zelf met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Ander pgb nodig dan voor verpleging en verzorging thuis en/of intensieve kindzorg?

Bij ons kunt u alleen een pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis en/of intensieve kindzorg. Ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor (Wlz-pgb) of gemeente (Wmo-pgb of Jeugdwet-pgb). Kijk voor meer informatie op de website van belangenvereniging Per Saldo, www.pgb.nl.

Regel uw Zvw-pgb

U wilt een Zvw-pgb aanvragen. Hoe werkt dat?

 • Een nieuw Zvw-pgb vraagt u bij ons aan met een indicatie van een wijkverpleegkundige.
 • Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag zelf een nieuwe indicatie aan.

Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

 • U koopt zelf uw zorg in
 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen administratie
 • U betaalt zelf uw zorgverleners en declareert de nota’s achteraf bij ons
 • Wij maken het bedrag binnen 10 werkdagen aan u over

Zvw-pgb wijzigen, verlengen of stopzetten

Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag zelf een nieuwe indicatie aan.
U kunt uw Zvw-pgb via een digitaal formulier en per post opzeggen. Wij bekijken welk deel van het budget is verbruikt, en welk deel mogelijk wordt teruggevorderd.

Vind een wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige bekijkt uw zorgbehoefte en stelt de indicatie vast. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van gecontracteerde zorgverleners.

Heeft u of uw naaste intensieve, langdurige zorg nodig?

TIP!
Thuis of in een zorginstelling? Kom meer te weten over Wet langdurige zorg-pgb (pgb-Wlz).

Hoe wordt de aangevraagde zorg beoordeeld?

Zilveren Kruis heeft HBO-opgeleide wijkverpleegkundigen in dienst die uw aanvraag en het zorgplan beoordelen.

Zvw-pgb en corona

Doorbetalen niet-geleverde zorg voor Zvw-pgb

Nu Nederland te maken heeft met aangescherpte maatregelen kunnen mensen met een pgb (budgethouders) opnieuw zorg doorbetalen die niet geleverd is vanwege corona. Dit ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg.

Boostervaccinatie tegen het coronavirus van uw zorgverleners

U betaalt een zorgverlener die bij u werkt via een pgb. Uw zorgverlener is aan de beurt voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Omdat de zorgverlener voor u werkt, krijgt u daarvan bericht.

Hulp nodig bij uw Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Zilveren Kruis.

Veelgestelde vragen

Het Zvw-pgb wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld Zilveren Kruis. Wij vergoeden de volgende zorg uit het Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Wilt u via een pgb zorg die u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan heeft u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.

Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Toekenningsverklaring

Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring op basis van weken.

Het budget wordt per kalenderjaar (of deel van een kalenderjaar) berekend en eindigt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor het Zvw pgb is vastgesteld. U ontvangt hierover automatisch een bericht van ons.

U zorgt zelf voor inzicht in:

 • Het budget dat u heeft gekregen
 • Wat er gedeclareerd is

Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf).

De pgb-administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij Zilveren Kruis.

Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.
Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via het Zvw-pgb wilt en welke zorg niet. Zilveren Kruis geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.
Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u 1 keer bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze klantenservice pgb: 071 364 03 60.

Stuur een e-mail naar zka.klachten@achmea.nl. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Het is mogelijk dat u een huisbezoek krijgt, zodat wij uw pgb-aanvraag goed kunnen beoordelen. Wij willen bijvoorbeeld weten of u de juiste zorg krijgt en of u het pgb juist gebruikt. Ook bekijken we welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg van goede kwaliteit is. En bespreken we of een Zvw-pgb bij u past. Bijvoorbeeld of u de administratie zelf goed kunt bijhouden, maar ook of u uw zorgverleners goed kunt vertellen wat zij voor u kunnen doen. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie als u al een Zvw-pgb heeft.

Meer informatie over huisbezoek pgb (pdf)

Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Contact met de Zorgcoach

071 364 03 60

Wilt u meer weten over pgb aanvragen of declareren, de regels, rechten en plichten rondom pgb? Bel de Zorgcoach.

Gerelateerd onderwerp