Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Heeft u of een naaste door een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke verzorging en verpleging nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget uit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Regel uw Zvw-pgb

Zvw-pgb aanvragen

Een nieuw Zvw-pgb vraagt u bij ons aan met een indicatie van een wijkverpleegkundige. Voor het aanvragen loopt u verschillende stappen door. U dient uw aanvraag online bij ons in.

Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

  • U koopt zelf uw zorg in
  • U bent verantwoordelijk voor uw eigen administratie
  • U betaalt zelf uw zorgverleners en declareert de nota’s achteraf bij ons

Zvw-pgb wijzigen, verlengen of stopzetten

Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag een nieuwe indicatie aan.

Wilt u uw pgb stopzetten? Dat kan online of via de post. 

Zvw-pgb en corona

Doorbetalen niet-geleverde zorg voor Zvw-pgb

Nu Nederland te maken heeft met aangescherpte maatregelen kunnen mensen met een pgb (budgethouders) opnieuw zorg doorbetalen die niet geleverd is vanwege corona. Dit ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg.

Boostervaccinatie tegen het coronavirus van uw zorgverleners

U betaalt een zorgverlener die bij u werkt via een pgb. Uw zorgverlener is aan de beurt voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Omdat de zorgverlener voor u werkt, krijgt u daarvan bericht.

Meer weten?

071 364 03 60

Wilt u meer weten over pgb aanvragen of declareren, de regels, rechten en plichten rondom pgb? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Gerelateerd onderwerp