Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Heeft u of een naaste door een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke verzorging en verpleging nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget uit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Regel uw Zvw-pgb

Zvw-pgb aanvragen

Een nieuw Zvw-pgb vraagt u bij ons aan met een indicatie van een wijkverpleegkundige. Voor het aanvragen loopt u verschillende stappen door. U dient uw aanvraag online bij ons in.

Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

  • U koopt zelf uw zorg in
  • U bent verantwoordelijk voor uw eigen administratie
  • U betaalt zelf uw zorgverleners en declareert de rekeningen achteraf bij ons

Zvw-pgb wijzigen, verlengen of stopzetten

Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag een nieuwe indicatie aan.

Wilt u uw pgb stopzetten? Dat kan online of via de post. 

In sommige situaties is een verlengde toekenning mogelijk

Vanaf 15 mei 2023 is het voor budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw) mogelijk om een toekenning langer dan 2 jaar te ontvangen. De toekenning kan verlengd worden tot maximaal 5 jaar.

Meer weten?

071 364 03 60

Wilt u meer weten over pgb aanvragen of declareren, de regels, rechten en plichten rondom pgb? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Gerelateerd onderwerp