Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Heeft u of een naaste door een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke verzorging en verpleging nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget uit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Regel uw Zvw-pgb

Zvw-pgb aanvragen

Een nieuw Zvw-pgb vraagt u bij ons aan met een indicatie van een wijkverpleegkundige. Voor het aanvragen loopt u verschillende stappen door. U dient uw aanvraag online bij ons in.

Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

  • U koopt zelf uw zorg in
  • U bent verantwoordelijk voor uw eigen administratie
  • U betaalt zelf uw zorgverleners en declareert de rekeningen achteraf bij ons

Zvw-pgb wijzigen, verlengen of stopzetten

Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag een nieuwe indicatie aan.

Wilt u uw pgb stopzetten? Dat kan online of via de post. 

Meer weten?

071 364 03 60

Wilt u meer weten over pgb aanvragen of declareren, de regels, rechten en plichten rondom pgb? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Gerelateerd onderwerp