Wat is Zvw-pgb?

Voor hulp bij verzorging en verpleging, kunt u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). Op deze pagina leest u wat een Zvw-pgb inhoudt.

 Met een pgb krijgt u geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig heeft. Zelf uw zorg regelen met een pgb betekent:

 • Een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
 • Zelf bepalen wie de zorg verleent
 • Zelf afspraken maken met zorgverleners en deze vastleggen
 • Kwalitatief goede zorg inkopen
 • Uw eigen pgb-administratie bijhouden
 • Declaraties indienen

Zvw-pgb aanvragen

Bij een Zvw-pgb horen verplichtingen. Lees waar u op moet letten als u een pgb hebt

U heeft recht op een Zvw-pgb als: 

 • u langdurig – langer dan 1 jaar – op verpleging en verzorging bent aangewezen, of
 • u tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg behoort (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is). Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

U kunt persoonlijke verzorging of verpleging regelen met een Zvw-pgb

Als er een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige, vergoeden wij de deze zorg uit het Zvw-pgb. U betaalt voor deze zorg geen eigen risico. Wilt u via een pgb andere zorg? Dan heeft u misschien recht op pgb zorg via de gemeente (Wmo-pgb of Jeugdwet-pgb) of een zorgkantoor (Wlz-pgb). Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl.

Check of een Zvw-pgb bij u past

 • Doe bijvoorbeeld de check op www.pgb-test.nl.
 • En lees alles over wat er van u wordt verwacht in de informatie die de overheid heeft gemaakt.
 • In het pgb reglement (pdf) van Zilveren Kruis vindt u ook nog aanvullende informatie.

Past een Zvw-pgb toch niet bij u?

Dan kunt u ook kiezen voor Zorg in Natura. Bij de meeste Zorg in Natura contracteert Zilveren Kruis de zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders regelen de administratie voor u. U maakt wel zelf met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. U vindt zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben in de Zorgzoeker

Veelgestelde vragen

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget. Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Toekenningsverklaring

Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring op basis van weken. Het budget wordt per kalenderjaar (of deel van een kalenderjaar) berekend en eindigt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor het Zvw pgb is vastgesteld. U ontvangt hierover automatisch een bericht van ons.

U zorgt zelf voor inzicht in:

 • Het budget dat u heeft gekregen
 • Wat er gedeclareerd is

Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf).

De pgb-administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij Zilveren Kruis.

Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via het Zvw-pgb wilt en welke zorg niet. Zilveren Kruis geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.