Pgb wijzigen, verlengen of stop zetten

Er kan natuurlijk altijd iets veranderen in uw situatie wat gevolgen heeft voor uw pgb. U kunt uw pgb wijzigen, verlengen of stopzetten.

Zvw-pgb wijzigen of verlengen

Verandert uw gezondheidssituatie (zowel een verslechtering als verbetering)? Of verloopt uw indicatie binnen 3 maanden? Geef dit dan aan ons door. Hiervoor is een herindicatie nodig van een wijkverpleegkundige. Vul samen met de indicerend (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier (pdf) opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in. Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het Zvw-pgb-reglement (pdf). Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

Zvw-pgb zorgverlener wijzigen

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Wilt u een andere formele zorgverlener in dienst nemen? Dat kan. Vul deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier (pdf) in. Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

Zvw-pgb opzeggen

Als u uw pgb wilt opzeggen willen we graag weten waarom. Vertel ons daarom:

  • De reden van opzegging
  • De datum waarop u het Zvw-pgb wilt stop zetten
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
  • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger

Uw Zvw-pgb opzeggen kan via het online opzegformulier. Maar per post is ook mogelijk. Stuur uw opzegging naar:

Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK LEIDEN