Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

Bij een Zvw-pgb horen verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld uw administratie op orde houden. En goede afspraken maken met uw zorgverleners. Voldoet u niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Wij kunnen uw pgb stopzetten of intrekken. U moet dan (een deel van) het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. Welke plichten er allemaal bij een pgb horen leest u in het pgb reglement (pdf).

Uw zorg inkopen

Voordat u zorg kunt inkopen, moet u goede afspraken maken met uw zorgverleners. Deze afspraken legt u vast in zorgovereenkomsten. Er zijn 2 soorten zorgovereenkomsten. Er is een zorgovereenkomst met de informele zorgverlener (pdf) en een zorgovereenkomst met de formele zorgverlener (pdf). Lees voor u uw zorg inkoopt alle eisen die hieraan verbonden zijn in het Reglement Zvw pgb (pdf).

Zelf zorg declareren

U declareert uw rekeningen achteraf bij ons. Dat is in een paar stappen geregeld. Wij maken dan het bedrag binnen 10 werkdagen rechtstreeks aan u over. Wij hanteren verschillende maximumtarieven voor formele zorgverleners en informele zorgverleners. Deze tarieven vindt u in het Reglement Zvw pgb (pdf).

U kunt per post, via Mijn Zilveren Kruis of met de Zilveren Kruis-App declareren. Om te declareren gebruikt u een declaratieformulier. We hebben 2 soorten declaratieformulieren:

U kunt het sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf) gebruiken voor inzicht in het budget dat u kreeg en wat u declareerde.

Hulp nodig bij uw Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. U kunt uw declaraties ook door de Sociale Verzekeringsbank laten verzorgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Zilveren Kruis.

Misschien komen we bij u langs

Het is mogelijk dat we een huisbezoek plannen zonder dat u recent een aanvraag heeft ingediend. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij u past. Tijdens het huisbezoek vragen wij u ook om inzage in uw pgb-administratie. Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Maak voor het juist invullen van de bedragen gebruik van de rekenhulp