In sommige situaties is een verlengde toekenning mogelijk

Vanaf 15 mei 2023 is het voor budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw) mogelijk om een toekenning langer dan 2 jaar te ontvangen. De toekenning kan verlengd worden tot maximaal 5 jaar.

Zorgverzekeraars hebben samen met Per Saldo, V&VN en VWS de ‘Handreiking verlengde toekenning Zvw-pgb’ gemaakt. Hiermee wordt het voor volwassenen met een stabiele en chronische zorgbehoefte mogelijk om een langere toekenning te ontvangen. U hoeft dan niet meer iedere 2 jaar een nieuwe aanvraag te doen.

In de handreiking leest u wanneer u hier recht op heeft:

  • U bent op het moment van indicatiestelling 18 jaar of ouder;
  • Uw huidige indicatie loopt af;
  • Uw zorgbehoefte is stabiel en u verwacht dat deze voor langere tijd niet zal veranderen.

Naast deze voorwaarden leest u in de handreiking wat er verwacht wordt van de budgethouder, de indicerend verpleegkundige en de zorgverzekeraar. Net als nu stelt de wijkverpleegkundige de indicatie op. De zorgverzekeraar stelt de hoogte en duur van de toekenning vast. Om dat goed op elkaar af te stemmen vindt u in de handreiking een aantal praktische tips.

Lees de handreiking 'Verlengde toekenning Zvw-pgb'

Verleng een toekenning via het aanvraagformulier

Wilt u een toekenning verlengen? Dan regelt u dit via het aanvraagformulier (pdf).

Tijdens de looptijd bespreekt u uw zorgvraag

De indicerend wijkverpleegkundige en u bespreken regelmatig of uw zorgvraag nog past bij de geldende indicatie. Deze afspraken worden opgeschreven in het zorgplan.