Zvw-pgb aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? In een paar stappen is het geregeld. Wij helpen u op weg.

Stap 1: online aanvragen

Check of een Zvw-pgb-budget bij u past

Want dit brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Het is belangrijk dat u zich hier bewust van bent bij het maken van de keuze voor een Zvw-pgb. Of een Zvw-pgb bij u past hangt onder andere af van:

 • Wat voor zorg u nodig heeft
 • De voor- en nadelen van zorg in natura (ZIN) en een Zvw-pgb
 • Wat u moet kunnen en weten om met een Zvw-pgb te werken

Kijk ook eens op de website van Per Saldo. Per Saldo is de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Via de website kunt u een gratis online minicursus doen met een pgb-test. Daarmee ontdekt u of een pgb bij u past.

Neem contact op met een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige

Om Zvw-pgb te krijgen is een indicatie van een bevoegd (wijk)verpleegkundige verplicht. In onze Zorgzoeker vindt u snel een bevoegd (wijk)verpleegkundige bij u in de buurt. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op www.binkz.nl.

Vul het aanvraagformulier in

Samen met een bevoegd wijkverpleegkundige vult u vervolgens het aanvraagformulier (pdf) in. Dit is een formulier waarop u precies invult welke zorg er nodig is en hoe u dit zelf gaat organiseren. De (wijk)verpleegkundige vult een deel van de aanvraag in. En u vult het andere deel zelf in.

Stuur het aanvraagformulier digitaal naar ons op

Is alles ingevuld en heeft u de bijlagen (zoals het zorgplan) toegevoegd? Dan stuurt u het formulier eenvoudig digitaal in. Wij beslissen aan de hand van de ontvangen informatie en uw indicatie of u een pgb vanuit de zorgverzekeringswet kunt krijgen.

Aanvraagformulier versturen 

Wij hebben 6 tot 8 weken nodig om uw aanvraag te beoordelen

Dit is vanaf het moment dat wij uw complete aanvraag (met zorgplan) ontvangen. U krijgt alleen zorg vergoed die is goedgekeurd. Dit betekent dat u de zorg waarvoor u geen goedkeuring kreeg, zelf betaalt. De goedgekeurde uren staan in de toekenningsverklaring.

Meer over hoe wij uw aanvraag beoordelen

Stap 2: Bewuste keuzegesprek

Een pgb geeft de vrijheid om zelf zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar dat wij het bewuste keuzegesprek (bkg) met u voeren. In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb past bij uw situatie. En of u voldoende op de hoogte bent van en in staat bent aan alle verplichtingen die bij een pgb horen te voldoen. Het bkg voeren wij telefonisch óf we komen bij u thuis langs.

We bespreken

 • Hoe u de zorg wilt regelen
 • Hoe u de administratie van uw budget gaat doen
 • De rechten en plichten die horen bij een pgb

Wie zijn er bij dit gesprek

 • U als budgethouder
 • Uw wettelijk vertegenwoordiger, als u die heeft

Wat moet u voorbereiden voor een bkg?

 • U bent op de hoogte van de rechten en plichten die bij een Zvw-pgb horen
 • U heeft het pgb-reglement gelezen. U vindt het reglement Zvw-pgb op zk.nl/pgb.
 • U kunt vertellen hoe u de zorg wilt organiseren en de administratie wilt uitvoeren

Stap 3: Misschien komen we bij u langs

Het is mogelijk dat wij bij u thuis langskomen om uw pgb-aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij u past. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie indien u al een Zvw-pgb heeft. Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Meer informatie over huisbezoek pgb (pdf)

Stap 4: Toekenning pgb

Na het bewuste keuzegesprek en in sommige gevallen het huisbezoek bekijken wij of u recht heeft op een pgb. U hoort binnen een week na het bewuste keuzegesprek of u voldoet aan de eisen. Voldoet u aan alle eisen? Dan ontvangt u van ons een toekenningsverklaring. In de toekenningsverklaring staat hoe hoog uw pgb is en voor welke periode u het pgb kunt gebruiken.

Hoe wordt uw budget bepaald?

De wijkverpleegkundige indiceert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Onze eigen verpleegkundigen toetsen of we deze indicatie kunnen volgen en of alle zorg die geïndiceerd is vergoed mag worden uit de basisverzekering. Indien we hierover vragen hebben, nemen we contact met de indicerend wijkverpleegkundige op. Op basis van deze beoordeling bepalen wij het budget. Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Vraag & antwoord

Het is mogelijk dat u een huisbezoek krijgt, zodat wij uw pgb-aanvraag goed kunnen beoordelen. Wij willen bijvoorbeeld weten of u de juiste zorg krijgt en of u het pgb juist gebruikt. Ook bekijken we welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg van goede kwaliteit is. En bespreken we of een Zvw-pgb bij u past. Bijvoorbeeld of u de administratie zelf goed kunt bijhouden, maar ook of u uw zorgverleners goed kunt vertellen wat zij voor u kunnen doen. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie als u al een Zvw-pgb heeft. Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Meer informatie over huisbezoek pgb (pdf)

Dan kunt u 1 keer bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze klantenservice pgb: 071 364 03 60

Stuur dan een e-mail naar zka.klachten@achmea.nl. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Meer weten?

071 364 03 60

Wilt u meer weten over pgb aanvragen of declareren, de regels, rechten en plichten rondom pgb? Neem contact met ons op. We helpen u graag.