Ziek door stress

Artikel
16-02-2023
3 minuten leestijd
Veel stress en vaak ziek? Dat kan zomaar door de baas komen, zo blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) onder 12.000 mensen. Wat zijn eigenlijk de consequenties van slecht leiderschap?
""

1. Slecht leiderschap zorgt voor stress

Verzuim is vervelend voor de organisatie én natuurlijk voor de medewerker zelf. Bijna niemand zit graag thuis en al helemaal niet langdurig. Een leidinggevende heeft invloed op hoe snel een medewerker verzuimt. In een omgeving waar een medewerker de gelegenheid krijgt om stress te verminderen of te voorkomen, neemt zijn welzijn toe. En daardoor wordt het verzuim lager. Uit het onderzoek van de SERV blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers met een goede leidinggevende zijn baan werkbaar vindt. En onder een slechte leidinggevende? Dan gaat nog maar 17,7% graag naar het werk.

2. Slecht leiderschap is een aanslag op de motivatie

Een goede leidinggevende stimuleert medewerkers. Daardoor ontwikkelen zij zich en dat draagt bij aan hun welzijn. Dit werkt positief door in hun privéleven. Onder een slechte leidinggevende blijkt dat bijna de helft van de medewerkers motivatieproblemen heeft en een kwart is zelfs zwaar gedemotiveerd. Dit levert stress op en daardoor stagneert of stokt hun groei. Ruim vier op de tien medewerkers geeft aan weinig kansen te krijgen om bij te leren. Het gevolg? Medewerkers worden onverschillig en raken gedemotiveerd. ‘Ach, wat maakt het ook allemaal uit?’ De rol van de leidinggevende is duidelijk cruciaal. Het doet vaak al wonderen voor de motivatie wanneer een leidinggevende het gesprek aangaat met een medewerker.

3. Slecht leiderschap doet de kans op een burn-out toenemen

Eén op de zeven werkende Nederlanders zegt burn-outklachten te ervaren. Dat is niet niets. Onder een slechte leidinggevende ligt dit aantal zelfs hoger. Stress is het zaadje, burn-out is de oogst. Het is allang niet meer toevallig dat deze cijfers beduidend lager liggen onder een goede leidinggevende. Zijn of haar medewerkers hebben nu eenmaal minder last van stress en vertonen nauwelijks symptomen van een burn-out. Een veilige omgeving helpt hen mogelijke obstakels te overwinnen.

Samen werken aan stress

Het moge duidelijk zijn: stress is voor niemand goed. Medewerkers hebben zelf een cruciale rol in het voorkomen of herstellen van stress. Maar zij kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. De aanpak van stress is namelijk ook de verantwoordelijkheid van organisaties en leidinggevenden. Om gedrag structureel te veranderen hebben medewerkers altijd een veilige omgeving nodig. Minder stress betekent vaak meer welzijn en een lager verzuim. En dus kosten. Uiteindelijk zorgen gezonde en gelukkige medewerkers voor succesvollere organisaties.

Lees ook

Ziek? Weet u wel wat dat kost?

Leiderschap kun je leren

Zonder vitale medewerkers geen succesvolle organisatie. Maar welke rol is hierin weggelegd voor jou? Help jouw medewerkers om gezond gedrag te stimuleren.

Aan de slag met leiderschap

Heeft u vragen? Neem contact op met onze inkomensexpert.

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn