Ziek? Weet u wel wat dat kost?

Artikel
24-05-2022
4 minuten leestijd
Een langdurig zieke medewerker kost ruim anderhalf keer meer dan organisaties denken. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 143 euro per dag, maar in werkelijkheid kost een zieke medewerker dagelijks 250 euro, oplopend tot maar liefst 400 euro. Daarmee schat 71% van de organisaties de verzuimkosten te laag in. Dit blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep (maart 2016).
""

Langdurig ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim komt vaker voor bij grote organisaties (67%) dan bij kleine (21%). Hoewel ziekteverzuim een grote financiële impact heeft, maakt slechts 36% van de organisaties zich zorgen over ziekteverzuim. Dit zijn vooral de grotere organisaties met meer dan honderd medewerkers; 18% van hen zegt er ‘wakker van te liggen’. Bij kleinere organisaties zijn de zorgen over ziekteverzuim een stuk minder, terwijl langdurige uitval juist bij organisaties met minder dan tien medewerkers grote impact heeft op de bedrijfscontinuïteit.

De eerste 104 weken

De kosten voor een zieke medewerker bestaan in de eerste plaats uit loondoorbetaling. Organisaties zijn wettelijk verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende 104 weken, oftewel twee jaar. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over 100% loondoorbetaling bij ziekte. Hier zijn organisaties aan gebonden. Voor ziekteverzuim in de eerste 104 weken is er een verschil tussen vaste medewerkers en medewerkers met een tijdelijk contract. Bij een vast medewerker is een organisatie verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie, en daarna eventueel voor zijn WIA-uitkering. Organisaties kunnen ervoor kiezen om het loon door te betalen uit eigen zak of om een verzuimverzekering af te sluiten. Bij een tijdelijke medewerker zijn er twee situaties mogelijk. Standaard geldt een loondoorbetalingsverplichting zolang de tijdelijke medewerker in dienst is. Gaat de medewerker ziek uit dienst binnen de eerste 104 weken van het ziekteverzuim, dan gaat hij de Ziektewet in. Een organisatie kan er echter ook voor kiezen om zelf de touwtjes van het re-integratietraject in handen te houden en eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Dit betekent dat een organisatie stopt met het afdragen van Ziektewetpremies aan de Belastingdienst en zelf zorgt voor loondoorbetaling en re-integratie van de zieke ex-medewerker. Om het risico te beperken kan een organisatie zich hiervoor verzekeren.

Kostenplaatje

Of een organisatie nu groot of klein is, verzuim heeft als gevolg dat de productiviteit omlaag gaat en de kosten omhoog. Want een zieke medewerker kost altijd geld. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van 250 euro per dag. Maar er is meer, zoals de indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie. Tel dit bij elkaar op en de ziekteverzuimkosten lopen op tot ruim 400 euro per dag. Hieronder ziet u een voorbeeld met kostenposten, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers Centraal Planbureau, 2016).

Wat zijn de verzuimkosten per dag?

  • Loondoorbetaling 153 euro
  • Kosten vervanging 146 euro
  • Verlies productie/dienst 43 euro
  • Kosten arbodienstverlening 60 euro
  • Verzuimbegeleiding 7,50 euro

In totaal bedragen de verzuimkosten in dit voorbeeld 410 euro per dag.

Gezond Ondernemen begint met een collectief zorgcontract

Begin met een collectief zorgcontract. Je krijgt dan toegang tot de slimme gezondheidsoplossingen van Present! Light. Hiermee voorkom je verzuim en stimuleer je een gezonde leefstijl onder je medewerkers.

Vraag het aan

Re-integratie of vervanging

Naast loondoorbetaling is een organisatie ook verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit betekent dat een organisatie actief op zoek gaat naar een andere functie binnen de eigen of een andere organisatie. Dit is aan de orde wanneer een medewerker langer dan zes weken ziek is. Hierop zijn twee uitzonderingen: - Het is vrijwel zeker dat de medewerker binnen dertien weken weer volledig hersteld is. - Het is zeker dat de medewerker nooit meer aan het werk zal kunnen. Wanneer een zieke medewerker moet worden vervangen, kan het handig zijn om een uitzendkracht of zzp’er in te schakelen. Deze oplossing is doorgaans echter duurder dan iemand in vaste dienst nemen en de extra kosten komen ‘bovenop’ de kosten van de zieke medewerker. De uiteindelijke kosten zijn dus flink: loondoorbetaling, arbodienst of bedrijfsarts, vervanging en inspanningen om de medewerker binnen of buiten de eigen organisatie weer aan de slag te krijgen. Dit kan al snel oplopen tot duizenden euro’s per maand.

De verzuimverzekering

De meest ideale situatie is om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken. Helaas is het nu eenmaal zo dat medewerkers ziek worden of klachten krijgen en verzuimen. Met een ziekteverzuimverzekering kunnen organisaties de belangrijkste financiële risico’s afdekken en zelf kiezen wat ze willen verzekeren. Keert de verzekeraar na tien werkdagen uit of pas na dertig dagen? En is dat 70% of 100% van het loon van de zieke medewerker? Deze keuzes verhogen of verlagen de premie. Omdat een organisatie en verzekeraar samen het doel hebben om het verzuim zo laag mogelijk te houden, helpt een verzekeraar bij het terugdringen van ziekteverzuim. Bijvoorbeeld met een goed verzuimreglement en tips om uitval door werkstress of een verkeerde werkhouding te voorkomen.

Bron: Raphael Klees, Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag, 30 juni 2020