Niet-gecontracteerde zorg

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan kan de vergoeding uit uw basisverzekering of aanvullende verzekering lager zijn dan wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Soms krijgt u zelfs helemaal niets.

Bekijk welk bedrag u vergoed krijgt

Heeft u recht op het bedrag?

Het bedrag voor niet-gecontracteerde zorg krijgt u niet zomaar. Hier zijn regels voor. Deze staan in de polisvoorwaarden en in ons vergoedingenoverzicht. Hierin staat ook of u een eigen risico of eigen bijdrage moet betalen.

Houd er rekening mee dat bij niet-gecontracteerde zorg:

 • U altijd vooraf toestemming aanvraagt bij gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast moet de niet-gecontracteerde leverancier aan regels voldoen. Deze regels vindt u in het Reglement Hulpmiddelen 2019 (pdf) of Reglement Hulpmiddelen 2020 (pdf).
 • Er een verschil in de hoogte van de vergoeding zit tussen een naturapolis en een restitutiepolis.
 • U de rekening eerst aan uw zorgverlener betaalt. Daarna declareert u de rekening bij ons.
 • U bij een niet-gecontracteerde apotheek alleen een vergoeding krijgt voor de geneesmiddelen van de voorkeursfabrikanten op onze lijst met preferente geneesmiddelen (pdf). Let dus goed op of uw geneesmiddel op deze lijst staat en of u dat van de voorkeursleverancier krijgt afgeleverd.

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u minder vergoed

Kiest u voor een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt? En heeft de Basis Budget, Basis Zeker, ZieZo Selectief of ZieZo Basis polis? Dan vergoeden wij 75% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als u de Basis Exclusief polis heeft, dan vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke marktconforme tarief. In de zorgzoeker vindt u de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Meer informatie over de polissen kunt u lezen in de voorwaarden.

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorgverleners te contracteren

Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs.

Wat is een gemiddeld gecontracteerd tarief?

Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle contracten of van het basistarief of standaardtarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet, zoals bij fysiotherapie. Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit geen waarde gehecht.

De voordelen van gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Hier heeft u voordeel van:

 • Uw rekening volledig vergoed
  U krijgt de rekening volledig vergoed als u daar volgens de polisvoorwaarden recht op heeft
 • Zorgverleners werken volgens kwaliteitseisen
  De gecontracteerde zorgverleners werken volgens de door ons gestelde kwaliteitseisen.
 • Geen rekeningen vooraf betalen
  U hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
 • Afspraken over toegang en bereikbaarheid van zorg
  Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. We geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Vind een gecontracteerde zorgverlener