Wat is een AGB-code?

Elke zorgverlener in Nederland, heeft een AGB-code. Zo weet u zeker dat uw zorgverlener lid is van een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging.

Waarom moet mijn zorgverlener een AGB-code hebben?

Wij willen graag dat u kwalitatief goede zorg krijgt van kwalitatief goede zorgverleners. In het AGB- register worden alleen zorgverleners geregistreerd die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo moet de zorgverlener minimaal een medische basiskennis in bezit hebben. Dit register wordt beheerd door Vektis.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener een AGB-code heeft?

De AGB-code staat vaak op de website van de zorgverlener en u kunt het vinden in het register waarbij de zorgverlener bij is aangesloten. Uw zorgverlener moet zijn AGB-code ook op de rekening zetten.

Controleer de AGB-code van uw zorgverlener

Ga naar Vektis. Vul hier de AGB-code in. Deze bestaat altijd uit 8 cijfers. Bijvoorbeeld: 90012345. Klik op de naam van uw zorgverlener en klik op erkenningen. U ziet of uw zorgverlener is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Klopt de code niet? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Welke gegevens moeten op de rekening staan?

  • De door ons erkende beroepsvereniging.
  • De AGB-code van de zorgverlener. Het kan zijn dat een zorgverlener verschillende soorten zorg verleent. De AGB-code voor de zorg die geleverd wordt, moet op de rekening staan.
  • De AGB-code van de praktijk.
  • De prestatiecode.

Ontbreken deze gegevens? Neem dan contact op met uw zorgverlener om deze gegevens aan te vullen. Zonder deze gegevens kunnen we de rekening niet vergoeden.