Waarom zie ik geen declaratieoverzicht in Mijn Zilveren Kruis?

Alleen de verzekeringnemer kan het declaratieoverzicht zien. Bent u als verzekerde ingelogd in uw Mijn Zilveren Kruis? Dan kunt u het declaratieoverzicht niet zien.

Wat is het verschil tussen een verzekerde en een verzekeringnemer?

De verzekeringnemer is degene die verzekering afsluit. Deze persoon betaalt de premie. De verzekerde is de persoon die verzekerd is.