Machtiging aanvragen

Wilt u iets aan ons vragen namens iemand anders? Of wilt u het zorgverbruik van een medeverzekerde (bijvoorbeeld uw partner) inzien? Dan heeft u een machtiging nodig. We delen nooit zomaar iemands persoonsgegevens. U kunt een machtiging krijgen om zorgverbruik in Mijn Zilveren Kruis te zien. Of een machtiging om contact met ons op te nemen namens iemand anders. Natuurlijk kunt u ook iemand machtigen om namens u zorgzaken te regelen.

Check uw machtiging

Soorten machtiging

Contact opnemen namens iemand anders

Wilt u contact opnemen namens iemand anders? En dan zorgzaken regelen voor die persoon? U kunt een machtiging krijgen of geven voor het regelen van financiële, persoonlijke en medische gegevens.

Zorgkosten van uw partner (medeverzekerde) bekijken

Bent u verzekeringnemer? Dan ziet u niet automatisch het zorgverbruik van uw partner of een andere medeverzekerde in Mijn Zilveren Kruis. De medeverzekerde kan inloggen en u machtigen. Daarna kunt u de gegevens wel zien.

Zorgkosten van een kind bekijken

Als uw kind 12 wordt, kunt u in Mijn Zilveren Kruis geen zorgverbruik meer zien. Want dat is volgens de wet privé. Bent u verzekeringnemer? Dan kan uw kind u wel machtigen.

Waarom is een machtiging nodig?

Informatie over zorgverbruik is privé. De overheid heeft een wet gemaakt die persoonsgegevens beschermt. Daarom delen wij nooit iemands gegevens op verzoek van een ander. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.