Machtigingen

Wilt u de zorgkosten van uw kind of partner online bekijken? Of wilt u namens iemand anders contact met ons opnemen voor het wijzigen en/of opvragen van zorgzaken? Dan heeft u een machtiging nodig van de verzekerde. Voor sommige zorg heeft u eerst toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. Bijvoorbeeld voor vervoer of een specifieke behandeling.