Zorgkosten van een kind online bekijken

Heb je een kind van 12 jaar of ouder op je polis staan? Dan zie je niet (meer) automatisch het zorgverbruik. Je ziet wel dat het kind zorgkosten heeft gemaakt, maar niet waarvoor. Dit heeft te maken met privacy. Wil je toch het zorgverbruik bekijken? Vraag je kind jou te machtigen. Dit kan eenvoudig via Mijn Zilveren Kruis.

Alleen de verzekeringnemer kan gemachtigd worden

Ben je een medeverzekerde op de polis? Helaas kan je kind je dan niet machtigen. Je kunt wel contact opnemen namens je kind. Je hebt daar een andere machtiging voor nodig.

Hoe kan mijn kind mij machtigen?

  • Ga met je kind in gesprek of je het zorgverbruik mag bekijken
  • Je kind vraagt een DigiD aan als hij/zij dat nog niet heeft
  • Je kind logt in en machtigt de verzekeringsnemer

Waarom heb je een machtiging nodig?

Zorgverbruik bevat informatie die privé is. Bijvoorbeeld welke medicijnen je kind van de apotheek kreeg. De overheid heeft een wet gemaakt die persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. Hier heb je eerst toestemming voor nodig van de verzekerde. Dat geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. Na de 12e verjaardag zie je vanwege privacy geen details van de zorgkosten meer.

Machtiging intrekken

Het kind kan altijd de machtiging intrekken via Mijn Zilveren Kruis. Het zorggebruik is dan niet meer zichtbaar voor jou.

Andere machtiging aanvragen

Machtiging via DigiD Machtigen

Machtiging om contact te kunnen opnemen