Zorgkosten van een medeverzekerde online bekijken

Staat uw partner of kind van 12 jaar of ouder bij u op uw polis? En bent u de verzekeringnemer? Dan ziet u niet automatisch het zorgverbruik. U ziet wel dat de medeverzekerde zorgkosten heeft gemaakt, maar niet waarvoor. Dit heeft te maken met privacy. Wilt u toch het zorgverbruik bekijken? Vraag uw medeverzekerde u te machtigen. Dit kan eenvoudig via Mijn Zilveren Kruis.

De medeverzekerde kan u machtigen

De medeverzekerde logt in met DigiD en machtigt de verzekeringnemer.

Waarom heeft u een machtiging nodig?

Zorgverbruik bevat informatie die privé is. Bijvoorbeeld welke medicijnen de apotheek heeft gedeclareerd. De overheid heeft een wet gemaakt die persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen.

Machtiging intrekken

De medeverzekerde mag altijd de machtiging intrekken. U kunt dan het zorggebruik niet meer zien. De verzekerde trekt de machtiging in via Mijn Zilveren Kruis.

Andere machtiging nodig?

Machtiging om contact te kunnen opnemen

Machtiging om gegevens van een kind te bekijken