Zorgkosten van een medeverzekerde online bekijken

Staat je partner of kind van 12 jaar of ouder bij jou op je polis? En ben je de verzekeringnemer? Dan zie je niet automatisch het zorgverbruik. Je ziet wel dat de medeverzekerde zorgkosten heeft gemaakt, maar niet waarvoor. Dit heeft te maken met privacy. Wil je toch het zorgverbruik bekijken? Vraag je medeverzekerde je te machtigen. Dit kan eenvoudig via Mijn Zilveren Kruis.

De medeverzekerde kan je machtigen

De medeverzekerde logt in met DigiD en machtigt de verzekeringnemer.

Waarom heb je een machtiging nodig?

Zorgverbruik bevat informatie die privé is. Bijvoorbeeld welke medicijnen de apotheek heeft gedeclareerd. De overheid heeft een wet gemaakt die persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen.

Machtiging intrekken

De medeverzekerde mag altijd de machtiging intrekken. Je kunt dan het zorggebruik niet meer zien. De verzekerde trekt de machtiging in via Mijn Zilveren Kruis.

Andere machtiging nodig?

Machtiging via DigiD Machtigen

Machtiging om contact te kunnen opnemen

Machtiging om gegevens van een kind te bekijken