Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Misschien kunt u soms een rekening niet betalen. Voor een keer is dat niet erg. U regelt dan bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons. Of u betaalt de rekening als wij u een herinnering sturen. Voor een langere periode niet betalen heeft wel belangrijke gevolgen die u moet weten.

Wij sturen u maximaal 3 herinneringen

Betaalt u de 1e herinnering op tijd? Dan is er niks aan de hand. Niet op tijd betalen heeft wel gevolgen.

U krijgt extra kosten als u een herinnering niet betaalt

Wij vragen u in elke herinnering om binnen 15 dagen te betalen. Niet op tijd betalen heeft deze gevolgen.

 • Betaalt u de 1e herinnering niet op tijd? Dan betaalt u € 10 extra.
 • Betaalt u de 2e herinnering niet op tijd? Dan betaalt u € 25 extra.
 • Betaalt u de 3e herinnering niet op tijd? Dan schakelen wij een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in. U betaalt de schuld aan het incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Dit geldt ook voor de extra kosten die zij in rekening brengen.
 • Elke nieuwe schuld sturen wij direct door naar het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder. Van deze nieuwe schuld krijgt u van ons geen aparte herinnering.
 • Betaalt u het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder ook niet? Dan start de gerechtsdeurwaarder een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter.

In onze polisvoorwaarden staat dat wij een procedure kunnen starten bij e-Court. Dit is niet meer mogelijk. Een geschil over een openstaand bedrag wordt daarom altijd door de kantonrechter behandeld.

Uw premie niet betalen heeft ook deze gevolgen

Houdt u bij achterstand in betaling ook rekening met het volgende:

 • Heeft u aanvullende verzekeringen? Dan worden die stopgezet. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. U kunt dan pas per 1 januari van het komende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.
 • Heeft u een korting voor betaling per jaar of half jaar? Dan komt die te vervallen na de 2e herinnering. U gaat de premie per maand betalen. De ontvangen korting moet u ook terugbetalen.
 • U mag niet van zorgverzekeraar veranderen. Ook niet als de incassokosten en rente niet zijn betaald. Dat staat zo in de wet. Daarom wisselen zorgverzekeraars informatie uit als u een betaalachterstand heeft.
 • Betaalt u 6 maanden uw premie niet? Dan melden wij u aan voor de regeling wanbetalers bij het CAK.

Bent u het niet eens met uw premieschuld?

En ontving u een brief waarin staat dat uw premieschuld is opgelopen tot 4 maandpremies? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

TIP!
Hulp en advies nodig bij uw betalingsproblemen? Kijk op www.zorgverzekeringslijn.nl.

Regeling wanbetalers

Bent u aangemeld voor de regeling wanbetalers? Het CAK houdt vanaf dat moment uw premie in. U betaalt dan een hogere premie. Het CAK houdt het bedrag in op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet hier aan meewerken. Als dat niet kan ontvangt u een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Betaalt u niet? Dan legt het CAK uiteindelijk beslag op uw bezittingen. Naast de betaling aan het CAK moet u op hetzelfde moment uw schuld bij Zilveren Kruis aflossen.

Kijk voor vragen over de regeling wanbetalers op CAK.nl

Wanneer word ik afgemeld voor de regeling wanbetalers?

In de volgende situatie wordt u afgemeld voor de regeling wanbetalers.

 • U wordt afgemeld bij CAK als u uw totale schuld heeft betaald. Wij melden u af op de 1e van de maand volgend op de betaling.
 • U wordt ook afgemeld als u akkoord heeft voor schuldhulpverlening of WSNP. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente of schuldhulpverlenende instantie.
 • U kunt ook voorlopig worden afgemeld. Voorlopige afmelding wordt ook wel opschorting of proefafmelding genoemd. Om uw schulden op te schorten spreekt u een betalingsregeling af voor uw totale schuld. Neem contact op om te kijken of een betalingsregeling mogelijk is. Is uw schuld helemaal overgedragen aan het incassobureau? Neem dan contact op met het incassobureau voor de mogelijkheden.

Kan ik weer een aanvullende verzekering krijgen?

Heeft u alle schulden betaald? Dan kunt u weer uw aanvullende verzekering krijgen vanaf 1 januari. Neem hiervoor contact met ons op.