Wijkverpleging

Heeft u thuis verpleging en verzorging (wijkverpleging) nodig? De wijkverpleegkundige is uw startpunt. Hij of zij bekijkt welke zorg noodzakelijk is. We noemen dit de indicatie. Deze indicatie is nodig om de zorg vergoed te krijgen. Verpleging en verzorging valt onder de basisverzekering.

Hoe vindt u een wijkverpleegkundige?

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U vindt een gecontracteerde organisatie in de zorgzoeker.

Vind een gecontracteerde wijkverpleegkundige

U kunt ook kiezen voor een zorgverlener zonder contract met Zilveren Kruis. Houd er wel rekening mee dat u mogelijk minder vergoed krijgt.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt onder andere hulp vergoed bij de dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Precies weten wat u wel en niet vergoed krijgt?

Naar de vergoeding voor verpleging en verzorging

Wilt u zelf uw verpleging en verzorging inkopen?

Dit kan met een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb). Vraag een Zvw-pgb aan.

De Zorgcoach denkt graag met u mee

Heeft u vragen over uw verpleging en verzorging thuis? Bel dan met de Zorgcoach.

Dit kan bijvoorbeeld bij vragen over:

  • Lichamelijke verzorging
  • Verpleging
  • Intensieve zorg voor kinderen (IKZ)
  • Zorg in de laatste levensfase (PTZ)

Soms regelt de gemeente uw zorg

  • Bent u jonger dan 18 jaar. Dan regelt de gemeente (bijna) alle zorg.
  • Huishoudelijke hulp vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor een indicatie krijgt. Dit is afhankelijk van uw beperkingen en uw situatie.

U kunt korting krijgen op huishoudelijke hulp

Komt u niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Als verzekerde van Zilveren Kruis krijgt u Zilverkorting op huishoudelijke hulp bij verschillende partners.

Contact met de Zorgcoach

071 365 20 40

Wilt u meer weten over wijkverpleging? Bel of chat met de Zorgcoach.