Wijkverpleging

Heeft u thuis verpleging en verzorging (wijkverpleging) nodig? De wijkverpleegkundige is uw startpunt. Hij of zij bekijkt welke zorg noodzakelijk is. We noemen dit de indicatie. Deze indicatie is nodig om de zorg vergoed te krijgen. Verpleging en verzorging valt onder de basisverzekering.

Vind een gecontracteerde wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U vindt een gecontracteerde organisatie in de zorgzoeker.

Bekijk wat u vergoed krijgt

Zorg aan huis krijgen? Dit kan een verpleegkundige of verzorgende doen.

U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. En met het geven van injecties en verzorgen van wondjes.

Precies weten wat u wel en niet vergoed krijgt?

U kunt ook kiezen voor een zorgverlener zonder contract

Houd er wel rekening mee dat u misschien minder of in sommige gevallen niets vergoed krijgt. Voor een zorgverlener zonder contract heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Bent u vergeten om toestemming aan te vragen? Dan kunt u alsnog een aanvraag doen voor de wijkverpleging die u tot maximaal 14 dagen geleden kreeg. Zorg die u al eerder dan 14 dagen voor de aanvraag heeft ontvangen, wordt helemaal niet vergoed.

Vraag toestemming aan voor wijkverpleging

Zelf uw verpleging en verzorging inkopen?

Dit kan met een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb).

Vraag een Zvw-pgb aan

Soms regelt de gemeente uw zorg

  • Bent u jonger dan 18 jaar. Dan regelt de gemeente (bijna) alle zorg.
  • Huishoudelijke hulp vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor een indicatie krijgt. Dit is afhankelijk van uw beperkingen en uw situatie.

Heeft u of uw naaste intensieve, langdurige zorg nodig?

TIP!

Mogelijk valt uw zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Kom meer te weten over pgb-Wlz

Zorgt u weleens voor een ander?

Mantelzorg kan een aanvulling zijn op thuiszorg van de wijkverpleegkundige, maar soms is er alleen een bekende in de buurt. Daarom denken wij graag mee over extra hulp. Zo is er onder andere een vergoeding voor mantelzorgvervanging.

Meer over mantelzorg

De Zorgcoach denkt graag met u mee

Heeft u vragen over uw verpleging en verzorging thuis? Bijvoorbeeld vragen over lichamelijke verzorging, verpleging, intensieve zorg voor kinderen (IKZ) of zorg in de laatste levensfase (PTZ). neem gerust contact op met de Zorgcoach.