Wijkverpleging

Heeft u thuis verpleging en verzorging (wijkverpleging) nodig? De wijkverpleegkundige is uw startpunt. Hij of zij bekijkt welke zorg noodzakelijk is. We noemen dit de indicatie. Deze indicatie is nodig om de zorg vergoed te krijgen. Verpleging en verzorging valt onder de basisverzekering.

Vind een gecontracteerde wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U vindt een gecontracteerde organisatie in de zorgzoeker.

U kunt ook kiezen voor een zorgverlener zonder contract met Zilveren Kruis. Houd er wel rekening mee dat u mogelijk minder vergoed krijgt.

Bekijk wat u vergoed krijgt

Zorg aan huis krijgen? Dit kan een verpleegkundige of verzorgende doen.

U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. En met het geven van injecties en verzorgen van wondjes.

Precies weten wat u wel en niet vergoed krijgt?

Zelf uw verpleging en verzorging inkopen?

Dit kan met een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb).

Vraag een Zvw-pgb aan

Soms regelt de gemeente uw zorg

  • Bent u jonger dan 18 jaar. Dan regelt de gemeente (bijna) alle zorg.
  • Huishoudelijke hulp vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor een indicatie krijgt. Dit is afhankelijk van uw beperkingen en uw situatie.

Zorgt u weleens voor een ander?

Mantelzorg kan een aanvulling zijn op thuiszorg van de wijkverpleegkundige, maar soms is er alleen een bekende in de buurt. Daarom denken wij graag mee over extra hulp. Zo is er onder andere een vergoeding voor mantelzorgvervanging.

Meer over mantelzorg

U kunt korting krijgen op huishoudelijke hulp

Heeft u geen recht op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Krijgt u als verzekerde van Zilveren Kruis Zilverkorting op huishoudelijke hulp bij verschillende partners.

Bekijk uw Zilverkorting

De Zorgcoach denkt graag met u mee

Heeft u vragen over uw verpleging en verzorging thuis? Bijvoorbeeld vragen over lichamelijke verzorging, verpleging, intensieve zorg voor kinderen (IKZ) of zorg in de laatste levensfase (PTZ). neem gerust contact op met de Zorgcoach.

Contact met de Zorgcoach

071 365 20 40

Wilt u meer weten over wijkverpleging? Bel of chat met de Zorgcoach.