Toestemming voor wijkverpleging vragen

Alleen voor niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg heeft u vooraf toestemming van Zilveren Kruis (machtiging) nodig. Toestemming vraagt u als verzekerde zelf makkelijk online bij ons aan met dit formulier. Uw zorgverlener kan u helpen.
sfsprod343_one1
Heeft u een geldige CIZ-indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)?*
U heeft nog geen keuze gemaakt