Toestemming wijkverpleging vragen

Alleen voor niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigezorg heeft u vooraf toestemming van Zilveren Kruis (machtiging) nodig. Toestemming vraagt u als verzekerde zelf makkelijk online bij ons aan met dit formulier. Uw zorgverlener kan u helpen.
89c2af431cfb4333815ea3f382ec7cf4_one1
Wat is de reden van deze machtigingsaanvraag?*
U heeft nog geen keuze gemaakt