Toestemming wijkverpleging vragen

Alleen voor niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigezorg heeft u vooraf toestemming van Zilveren Kruis (machtiging) nodig. Toestemming vraagt u als verzekerde zelf makkelijk online bij ons aan met dit formulier. Uw zorgverlener kan u helpen.

9ea81d5a888849039b72148e746f6198_one1

Vul onderstaand formulier samen met de HBO-wijkverpleegkundige in. Een nota kan pas ingediend worden als er een machtiging voor de zorg is afgegeven.

U heeft nog geen keuze gemaakt