Iemand machtigen

Wilt u dat uw mantelzorger voortaan uw zorgzaken regelt? Of wordt uw kind binnenkort 12 jaar en wilt u zijn of haar zorgzaken blijven regelen? Dat kan met een machtiging. Vanwege de privacywetgeving hebben we eerst toestemming nodig van de verzekerde.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. De overheid heeft daarvoor een wet vastgesteld. Daarom zullen we nooit zomaar uw persoonsgegevens met iemand anders dan uzelf delen. Of de polis op verzoek van iemand anders aanpassen. De verzekerde moet hiervoor eerst toestemming geven. En dat geldt zelfs al voor kinderen vanaf 12 jaar. Iemand machtigen is zo geregeld via DigiD.

Er zijn twee soorten machtigingen

Machtiging type 1: Toestemming dat uw ouder of partner uw zorgverbruik mag bekijken

Het gaat hierbij om een digitale machtiging. Dit betekent dat de verzekeringnemer (degene die uw zorgverzekering betaalt) in Mijn Zilveren Kruis kan zien welke zorg u gebruikt. Bijvoorbeeld welke medicijnen uw apotheek heeft gedeclareerd of bij welke dokter u bent geweest. U kunt alleen de verzekeringnemer machtigen. Zonder deze toestemming ziet de verzekeringnemer alleen de kosten.

Wilt u iemand anders machtigen om uw zorgzaken te regelen? Gebruik dan machtiging type 2.

Regel het in Mijn Zilveren Kruis

 • De verzekerde machtigt de verzekeringnemer 
 • De verzekeringnemer mag de specificatie van uw zorgverbruik inzien 
 • Eenvoudig toestemming geven of weer intrekken via Mijn Zilveren Kruis 
Geef uw toestemming
U logt in met uw DigiD en sms-controle of de DigiD app. Geen DigiD? Vraag aan.

Machtiging type 2: Toestemming dat iemand anders dan u zelf uw zorgzaken regelt

U kunt een machtiging geven voor het regelen en wijzigen van:

 • FinanciĆ«le gegevens: eigen risico, betalingsregeling of betaalwijze
 • Persoonlijke gegevens: adres- en poliswijzigingen
 • Medische gegevens: vergoedingen, medicijnen en zorgkosten

Degene die u machtigt, kan alleen telefonisch zaken regelen en wijzigen. Dit kan niet digitaal via Mijn Zilveren Kruis. De gemachtigde kan uw zorgverbruik dus niet bekijken.

Wilt u wel een machtiging geven voor Mijn Zilveren Kruis? Dat kan alleen als u de partner of het kind bent van de verzekeringnemer en u op de polis staat. Gebruik hiervoor machtiging type 1.

 1. Online formulier volledig invullen en direct versturen
  Naar het machtigingsformulier
 2. Wacht op bericht over de machtiging
  We behandelen uw aanvraag binnen 7 werkdagen. U krijgt per post een bericht over de machtiging.

Per post uw machtiging aanvragen kan ook. Download hiervoor het machtigingsformulier (pdf) print uit en vul in.

Een postzegel is niet nodig.

Zilveren Kruis
Serviceteam Polis
Antwoordnummer 10290
2300 VB LEIDEN