Vijf tips om de veerkracht van je medewerkers te versterken

Artikel
06-02-2023
5 minuten leestijd
Ieder mens kent stress en tegenslag. Iedere medewerker dus ook. Maar of het nu wordt veroorzaakt door de thuissituatie of door het werk zelf, als werkgever kun je iets doen. We spraken Marc van Wersch van het Instituut voor Vitaal Ondernemen. Hij vertelt meer over het thema veerkracht en wat je als werkgever kunt betekenen voor je medewerkers.
""

Veerkracht is in het kort het vermogen dat je helpt omgaan met stress. Marc vertelt: “Die veerkracht wordt door meerdere factoren bepaald. Je lichamelijke gezondheid bijvoorbeeld, je sociale omgeving en je persoonlijke kijk op het leven. Hoe groot je veerkracht precies is, verschilt van persoon tot persoon, maar is wel te beïnvloeden. Waar je minder invloed op hebt, is wat er op je weg komt. Tegenslag zoals ziekte en zorgen of veel stress op het werk worden sneller te veel als veerkracht laag is.” Dat kan onder meer leiden tot psychische en lichamelijk klachten en langdurig verzuim. Als werkgever kun je een aantal dingen doen om dat te voorkomen. 

Tips voor versterken veerkracht

1. Maak het bespreekbaar 

Hardop uitspreken dat je niet goed in je vel zit, kan eng zijn. Niemand wil zijn collega’s teleurstellen. Medewerkers kunnen zelfs vrezen voor hun baan. Om te voorkomen dat iemand te lang doorloopt, is het zaak welzijn in een vroeg stadium bespreekbaar te maken. Dat kan op veel manieren. Informeel door regelmatig te vragen hoe het gaat en formeel door het op de agenda te zetten. Een omgeving waarin gezondheid en welbevinden bespreekbaar zijn, heeft al positief effect op de veerkracht van medewerkers. Marc: “Wij werken bijvoorbeeld met vitaliteitscoaches. Als dat nodig is, gaan ze eerst eens langere tijd de werkvloer op om met medewerkers te praten. Dat kan over van alles gaan. Hun zithouding bijvoorbeeld. Het hoeft helemaal niet meteen iets groots te zijn. Wat je eerst wil, is vertrouwen kweken. In een volgend stadium nemen medewerkers sneller zelf de stap om het gesprek aan te gaan.” 

2. Onderzoek wat nodig is

Een gezond lichaam en een gezonde geest vergroten de veerkracht. Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers dan ook een pakket van trainingen, sportfaciliteiten en preventieprogramma’s. Marc: “Het risico is dat werkgevers daarmee zeggen ‘we bieden het aan en nu kunnen we het thema afvinken’. Maar het is noodzakelijk te weten waar de behoefte ligt om mensen ook daadwerkelijk zover te krijgen dat ze aan die programma’s meedoen.” Daar is meer voor nodig dan een goed gesprek. Marc: “Er zijn goede onderzoeksmethoden en bureaus die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in hoe het met je medewerkers gaat. De onafhankelijke blik kan juist hier belangrijke inzichten opleveren. Daarnaast wil je medewerkers iets geven dat ze ook echt helpt. Het kan heel mooi zijn om iemand aan het sporten te krijgen, maar misschien is die persoon wel veel meer gebaat bij een cursus omdenken.” 

3. Maak gezondheid en veerkracht belangrijk 

Verplichting heeft over het algemeen niet het effect dat mensen graag een programma volgen. Dat is dan ook niet het advies. Maar geef het thema gezondheid wel dezelfde prioriteit als andere vormen van bijscholing. Marc: “Maak het belangrijk. Zoals je bepaalde vaardigheden nodig hebt om je werk goed te kunnen doen, heb je ook een bepaalde gezondheid nodig. Maak er dan ook tijd voor vrij, zodat het niet bovenop het werk komt, maar erbinnen valt. Je kunt bijvoorbeeld een tiental opties bieden, zoals sport, mindfulness of stoppen met roken en medewerkers zelf laten kiezen welke ze graag willen doen.”

4. Doe zelf mee 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Marc: “Doe mee met die bootcamp. Het is een beetje gek om als werkgever te zeggen dat je gezondheid voor iedereen belangrijk vindt, maar niet voor jezelf.” 

5. Herken de waarde van collega’s 

Veerkracht komt voor een deel uit mensen zelf. Hun lichamelijke en geestelijke gezondheid bepalen voor een deel hoe goed ze om kunnen gaan met stress en tegenslag. Maar ook hun omgeving is belangrijk. Marc: “Collega’s hebben een enorme invloed op elkaar. Zowel in negatieve als positieve zin.” Onderlinge spanning kan een grote bron van stress zijn, terwijl prettige omgang tussen collega’s juist kan helpen beter met stress om te gaan. Aandacht voor de sfeer op een afdeling is dan ook geen overbodige luxe. Marc: “Leuke mensen om je heen die je stimuleren en motiveren en je kunnen helpen als je even vastloopt, zijn heel belangrijk.” Daar komt bij dat ze een ambassadeurs- en signaalfunctie hebben. “Collega’s die van andere collega’s zien dat ze baat hebben bij het aanbod van de werkgever, zijn sneller geneigd het ook maar eens te proberen. Andersom zien collega’s onderling het vaak sneller als iemand niet goed in zijn vel zit dan de werkgever. En soms zelfs sneller dan de medewerker zelf.”  Veerkracht groeit onder de juiste omstandigheden. Een gezond lijf, een gezonde geest en een gezonde omgeving. Weten dat je als werkgever kan bijdragen aan alle drie, is het begin van een veerkrachtige organisatie. 

Lees ook

Het belang van veerkracht

Heeft u vragen? Neem contact op met onze inkomensexpert.

Screenshot Actify Teams

Start met Actify Teams

Dé app van Zilveren Kruis die je medewerkers helpt om actief aan de slag te gaan met gezondheid.

Vrijblijvend gesprek plannen