4 inzichten voor eigen regie

Artikel
19-01-2021
2 minuten leestijd
Een positieve bedrijfscultuur met vitale medewerkers: daar is iedereen bij gebaat. Maar welke triggers hebben medewerkers nodig om op dat vlak zelf actie te ondernemen? En welke rol speelt eigen regie daarbij?
4 inzichten voor eigen regie

Mathilde Lub, veranderinspirator bij LTC, werkt op dit thema samen met Zilveren Kruis. Met onderstaande 4 inzichten tot gevolg.

1. Focus op bedrijfscultuur voor gedragsverandering

Als bedrijven faciliteiten aanbieden die zich richten op het vergroten van een gezonde levensstijl, betekent dit niet dat medewerkers automatisch in actie komen. De werkelijke verandering vindt plaats aan de onderkant van het Eigen Regie-Model, in de onderstroom van de organisatie. Mathilde: ‘De cultuur van de organisatie bepaalt immers in hoge mate hoe ik mij als persoon gedraag. We zijn nou eenmaal kuddedieren. Organisaties zijn sociale systemen, lees kuddes. De sterke verbindingen in het systeem zijn de gezamenlijke activiteiten en de onderlinge gesprekken. Benut dus die elementen om zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken dat vitaal gedrag de norm is. Dan zijn mensen eerder geneigd zelf ook keuzes te maken die goed voor hen zijn.’

Geef mensen je vertrouwen, nodig ze uit en laat het los

- Mathilde Lub, management consultant en leefstijlcoach LTC

2. Nieuwe zelfleiderschapsvaardigheden

In een wereld waarin de uitdagingen van het leven steeds meer van ons vragen is een andere grondhouding nodig. ‘Een grondhouding waarin je niet in de eerste plaats wil begrijpen, maar waarin je veranderingen verwelkomt en mee stroomt’, legt Mathilde uit. ‘Change is werkelijk aan de orde van de dag en verloopt ook nog eens exponentieel. Het gaat er dus om dat je bereid bent om daar actief in mee te bewegen. Kun je reflecteren op wie je bent in de situatie en hoe je ermee omgaat? Ook als je geen invloed hebt op de situatie zelf. Het dynamisch herijken van je kompas op de wereld is een belangrijke nieuwe vaardigheid. Als je deze en andere nieuwe zelfleiderschapsvaardigheden je steeds meer eigen maakt (en het is een spier die je kunt trainen), dan kun je daarmee het stuur op je eigen leven in handen houden. Eigen regie is dan een vorm van in je eigen kracht gaan staan en op een actieve manier meebewegen met wat er op je afkomt.’

Mathilde Lub

Mathilde Lub, management consult en leefstijlcoach, LTC

3. Maak het proces organisch

‘Bij elke klant waar we komen is het idee over eigen regie anders. En ook de ontwikkelfase van de organisatie is anders. Dat betekent dat we eerst een scan doen om te kijken hoe het ervoor staat. Met behulp van het Eigen Regie-Model onderzoeken we cognitief en intuïtief hoe de verschillende gedragsaspecten ontwikkeld zijn. Daarop baseren we onze aanpak’, legt Mathilde uit. ‘We hebben ingrediënten die we als modules kunnen aanbieden, maar het recept maken we gaandeweg samen. Er is geen blauwdruk die we kunnen uitrollen. Dat zou ook niet congruent zijn met eigen regie. Stap voor stap, en werkend vanuit het potentieel dat zich in het proces aandient.’

4. Geef vertrouwen en oogst verantwoordelijkheid

Sturen op zelfsturing: dat is de grote paradox van eigen regie. Werkgevers hebben vaak de neiging om medewerkers actief te helpen, goed bedoeld, maar contraproductief. ‘Ook mechanismen van command, control en compliance zeggen eigenlijk: ik vertrouw je niet. En dat terwijl vertrouwen aan de basis ligt van de bereidheid om te veranderen’, vertelt Mathilde. ‘Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan hand in hand; mensen kunnen verantwoordelijkheid nemen in de mate waarin ze vertrouwen krijgen. Dus maak ruimte, doe een stap terug als HR of als leidinggevende. Geef mensen je vertrouwen, nodig ze uit en laat het los. En dan bedoel ik ook echt loslaten. Want alleen dan kan iemand werkelijk zijn verantwoordelijkheid pakken. En dat is precies waar eigen regie over gaat!’

Met ondersteuning van Prof. Dr. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement bij de Open Universiteit, ontwikkelde Mathilde samen met Zilveren Kruis Het Eigen Regie-Model (pdf).

Heeft u vragen? Neem contact op met onze inkomensexpert.

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn