Transgender of genderdysforie

Welke behandelingen zijn er? En hoe zit het met de vergoeding? Wij geven u graag een overzicht.

Diagnose

Uw huisarts of medisch specialist kunnen u verwijzen naar een genderteam (bijvoorbeeld het VUMC). Dit team bepaalt aan de hand van onderzoeken en gesprekken hoe ernstig uw genderprobleem is. En of u een medische indicatie heeft om in aanmerking te komen voor een behandeling. Voor kinderen zijn de behandelingen anders dan voor volwassenen.

Wat krijgt u vergoed?

De zorg van het genderteam (diagnostiek, onderzoek en (psychologische) begeleiding) krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering volgens de voorwaarden van medische specialistische zorg en Geneeskundige GGZ vanaf 18 jaar. Transgenderzorg in het buitenland vraagt u vooraf bij ons aan.

Naar de voorwaarden en vergoeding van medisch specialistische zorg

Naar de voorwaarden en vergoeding van Geneeskundige GGZ vanaf 18 jaar


Hormoonbehandeling

Het doel van deze behandeling is het lichaam zo veel als mogelijk aan te passen aan het gewenste geslacht.

Wat krijgt u vergoed?

De (hormonale) medicijnen krijgt u in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Soms krijgt u een medicijn niet vergoed. Als u bijvoorbeeld een medicijn voorgeschreven krijgt waar een preferent middel voor aangewezen is. U krijgt dan alleen het preferente middel vergoed.

Naar de vergoeding van geneesmiddelen


Geslachtsveranderende operaties

Is er een succesvolle sociale rolwisseling (o.a. betere kwaliteit van leven, minder genderdysforie) En blijkt uit de gesprekken met de psycholoog dat u in staat bent de - vaak ingrijpende - operaties te ondergaan? Dan neemt het genderteam met u een besluit over de volgende stappen van het veranderingstraject; de chirurgische ingrepen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor de operaties van man naar vrouw of van vrouw naar man gelden specifieke voorwaarden en vergoedingen.

Vergoedingen van operaties, behandelingen en hulpmiddelen

Dit is het verwijderen van penis en scrotum en de constructie van een neovagina. Ook de epilatie van de schaamstreek hoort hierbij. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Dit is het verwijderen van alleen de testis. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Dit kunnen ingrepen zijn aan de kaak, kin, voorhoofd en neus.

Uw medisch specialist stelt vooraf een advies op voor de operatie. Hierbij onderbouwt uw medisch specialist waarom er sprake is van een passabiliteitsprobleem. Er is sprake van een passabiliteitsprobleem als een transgender persoon door voorbijgangers niet als het ervaren gender wordt herkend. Voorbijgangers kunnen bijvoorbeeld een schrikreactie vertonen of vreemd of niet respectvol reageren. Uw medisch specialist geeft aan welk uiterlijk kenmerk of kenmerken het meeste bijdragen aan het passabiliteitsprobleem en op welke manier de voorgenomen ingreep of ingrepen aan dat uiterlijk kenmerk het passabiliteitsprobleem zullen opheffen.

Dit advies met onderbouwing legt uw medisch specialist samen met duidelijke foto's ter beoordeling voor aan onze medisch adviseur. De medisch adviseur beoordeelt of het advies en de onderbouwing van de medisch specialist navolgbaar is.

Alleen de ingreep of ingrepen die noodzakelijk zijn om het passabiliteitsprobleem op te lossen komen in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Met deze ingreep wordt uw adamsappel verkleind. Voor deze behandeling is een vergoeding mogelijk als op een duidelijke foto aantoonbaar is dat de adamsappel meer dan 5 mm uitsteekt. Na toestemming van ons heeft u recht op een vergoeding uit de basisverzekering. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

U krijgt alleen een vergoeding uit de basisverzekering na toestemming van ons en als u na een hormoonbehandeling van minimaal 2 jaar geen of nauwelijks borstvorming heeft. Dat betekent dat u aantoonbaar geen inframammaire plooi (de plek waar de borst en borstkas onder de borst samenkomen) heeft en klierweefsel kleiner dan 1 cm.

Bekijk de vergoeding van plastische chirurgie

Krijgt u geen vergoeding uit de basisverzekering?

U kunt ook een subsidie van € 3.830 krijgen voor het plaatsen van borstprotheses. De subsidie is een bijdrage aan het eenmalig plaatsen van borstprotheses en de medische kosten die gepaard gaan met de operatie. Een eventuele hersteloperatie op eigen verzoek krijgt u niet vergoed uit de subsidieregeling. Een medisch noodzakelijke nabehandeling krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Reiskosten krijgt u niet vergoed.

Vraag subsidie aan via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Voor het epileren van het gelaat heeft u een verwijzing door de psycholoog of medisch specialist uit het genderteam nodig én u krijgt de behandeling bij een instituut waar het door ons gecontracteerde ziekenhuis een overeenkomst mee heeft afgesloten. Na toestemming van ons krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering. Uw zorgverlener kan online toestemming voor u aanvragen.

We vergoeden per aanvraag maximaal € 1.750

Voor de 1e 2 aanvragen gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet in behandeling zijn bij een erkend genderteam. Dit genderteam dient de aanvraag in en;
  • de ontharingsmethode is vrij maar moet doelmatig zijn en;
  • de gezichtsontharing moet plaatsvinden bij een erkende huidtherapeut. Op kwaliteitsregisterparamedici.nl ziet u welke huidtherapeuten zijn opgenomen in het kwaliteitsregister voor paramedici. Laat u de behandeling uitvoeren door 1 van deze huidtherapeuten.

Vanaf de 3e aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

  • zie de voorwaarden van de 1e 2 aanvragen die hier ook gelden en;
  • een onderbouwde verklaring van de huidtherapeut over de medische noodzaak waarom de eerdere behandelingen onvoldoende resultaat heeft gehad en waarom verwacht wordt dat een nieuwe behandeling wel resultaat oplevert.

Wij hebben vanaf de 3e aanvraag ook foto’s nodig voor de beoordeling

Als we twijfelen over de doelmatigheid van de behandelingen, dan vragen we foto’s op van de haargroei. Alleen extreme gevallen, waarin sprake is van een uitgesproken donkere baard- en snorgroei, zien we als een verminking. We noemen dat een passabiliteitsstoornis. Denk daarbij aan de situatie waarbij binnen een halve dag na het scheren een duidelijke donkere waas opkomt. Die u opnieuw moet scheren en die u ook niet onder controle kunt houden (bijvoorbeeld door middel van geregeld harsen).

Wat vergoeden wij niet

De behandeling bij een schoonheidsspecialist.

U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Het genderteam kan u doorverwijzen naar een logopedist. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering.

Bekijk de vergoeding van logopedie

Reiskosten van en naar de transgenderbehandelingen en -operaties krijgt u niet vergoed.

Als u een geslachtsveranderende operatie heeft gehad, dan krijgt u in sommige situaties een pruik vergoed. Bijvoorbeeld als uw hoofdhaar niet overeenkomt met de vrouwelijke geslachtsrol. Dit is in ieder geval bij gehele kaalheid het geval. Bij gedeeltelijke kaalheid beoordelen wij dit individueel. We toetsen dan of de gedeeltelijke kaalheid een typisch mannelijke kaalheid is en of die kaalheid dan zo duidelijk aanwezig is dat deze als mannelijk wordt gezien. Bij gedeeltelijke kaalheid die typisch mannelijk is heeft u bijvoorbeeld inhammen of kaalheid op de kruin. Onze medisch adviseur beoordeelt de aanvraag voor een pruik aan de hand van duidelijke foto’s.

Bekijk de vergoeding voor pruiken

Alleen als u een medische indicatie heeft, kunt u een vergoeding krijgen voor het afnemen, invriezen en bewaren van geslachtscellen.

Bekijk de vergoeding voor het invriezen van sperma

Vergoedingen van operaties, behandelingen en hulpmiddelen

Dit is het verwijderen van de borsten. Na toestemming van onze medisch adviseur heeft u recht op een vergoeding uit de basisverzekering. Ook een eventuele borstcorrectie moet vooraf door onze medische adviseur beoordeeld worden. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders. Ook een vergoeding voor een eventuele correctie vraagt u vooraf bij ons aan.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Dit is het verwijderen van de baarmoeder en eierstokken. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van medisch specialistische zorg

Dit is het verwijderen van de vagina. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van medisch specialistische zorg

Dit is het vullen van het scrotum, inclusief balimplantaten. Na toestemming van ons is er recht op een vergoeding uit de basisverzekering. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Dit is een constructie van een penis, met of zonder urinebuis. Ook de epilatie van de schaamstreek hoort hierbij. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Dit kunnen ingrepen zijn aan de kaak, kin, voorhoofd en neus.

Uw medisch specialist stelt vooraf een advies op voor de operatie. Hierbij onderbouwt uw medisch specialist waarom er sprake is van een passabiliteitsprobleem. Er is sprake van een passabiliteitsprobleem als een transgender persoon door voorbijgangers niet als het ervaren gender wordt herkend. Voorbijgangers kunnen bijvoorbeeld een schrikreactie vertonen of vreemd of niet respectvol reageren. Uw medisch specialist geeft aan welk uiterlijk kenmerk of kenmerken het meeste bijdragen aan het passabiliteitsprobleem en op welke manier de voorgenomen ingreep of ingrepen aan dat uiterlijk kenmerk het passabiliteitsprobleem zullen opheffen.

Dit advies met onderbouwing legt uw medisch specialist samen met duidelijke foto's ter beoordeling voor aan onze medisch adviseur. De medisch adviseur beoordeelt of het advies en de onderbouwing van de medisch specialist navolgbaar is.

Alleen de ingreep of ingrepen die noodzakelijk zijn om het passabiliteitsprobleem op te lossen komen in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Dit is een constructie van een micropenis, met of zonder urinebuisverlenging. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Een erectieprothese (penisprothese, penispompje) is een implantaat dat in de penis wordt gebracht. Dit kan alleen als u ook een phalloplastiekoperatie heeft gehad. U krijgt een vergoeding uit de basisverzekering. U heeft vooraf toestemming van ons nodig als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft. Dit geldt voor zowel zorgaanbieders in Nederland als in het buitenland. Vraag uw zorgverlener om de aanvraag te doen. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders. Voor de beoordeling van uw aanvraag volgens wij de richtlijnen van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De kosten van een uitwendige penisprothese, hesje of binder krijgt u niet vergoed.

U krijgt een vergoeding volgens de voorwaarden van plastische chirurgie

Alleen als u een medische indicatie heeft, kunt u een vergoeding krijgen voor het afnemen, invriezen en bewaren van geslachtscellen. 

Bekijk de vergoeding voor het invriezen van eicellen

Reiskosten van en naar de transgenderbehandelingen en -operaties krijgt u niet vergoed.

Dit hulpmiddel krijgt u niet vergoed.

Deze hulpmiddelen krijgt u niet vergoed.

Bekijk en zoek alle vergoedingen

Vind een zorgverlener

In de Zorgzoeker vindt u welke ziekenhuizen in Nederland specialist zijn in het uitvoeren van een transgenderbehandeling:


Meer over genderdysforie 

Transgender Netwerk Nederland

Transvisie


Hulp van de Zorgcoach

Welke zorg u ook krijgt: vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Gelukkig hoeft u niet alles zelf uit te zoeken.
U kunt bij onze Zorgcoach terecht voor persoonlijk advies en het regelen van zorg.

Advies nodig? Bel met de Zorgcoach