Polisvoorwaarden en vergoedingen

Uw collectiviteitsnummer staat op uw polisblad

Uw polisblad staat in de Zilveren Kruis-app onder 'Bekijk uw documenten'. En op Mijn Zilveren Kruis.

Ook interessant

Vergoedingen

Zoek en vind alle vergoedingen per pakket.

Niet-gecontracteerde zorg

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan krijgt u vaak minder vergoed.

Uw laatste declaratieoverzicht

Declaratie ingediend? Binnen 2 werkdagen staat het geld op uw bankrekening.