Krijg ik nierdialyse in het buitenland vergoed?

U gaat een paar keer per week naar het ziekenhuis voor nierdialyse. Maar u wilt ook graag op vakantie. Wees gerust. U kunt in het buitenland dialyseren. U wilt weten of u nierdialyse in het buitenland vergoed krijgt. Wat u zelf regelt. En wat de Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross voor u regelt. Zo gaat u met een gerust gevoel op vakantie.

U kunt nierdialyse in het buitenland vergoed krijgen

Nierdialyse is medische-specialistische zorg. Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij medisch-specialistische zorg. Met dialysecentra in het buitenland hebben wij geen contracten afgesloten. Dit heet niet-gecontracteerde zorg. U krijgt een vergoeding volgens uw polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Gaat u naar een EU, EER-land of Zwitserland? Dan kunt u ook kiezen voor dezelfde vergoeding als de bewoners van het land waar u naar toe gaat. Dit regelt u met een S2-formulier.

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde regels als in Nederland

De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Net als in Nederland wordt het eigen risico ook in rekening gebracht. En u betaalt soms een eigen bijdrage. Zijn de kosten in het buitenland hoger dan in Nederland? Dan betaalt u deze extra kosten zelf. U krijgt hiervan een rekening van het buitenlandse dialysecentrum. Kiest u ervoor om de vergoeding te regelen met het S2-formulier? Dan betaalt u dezelfde eigen bijdrage als de bewoners van het land waar u naar toe gaat. Het eigen risico is dan niet van toepassing.

Wat regelt u zelf?

  • U reserveert zelf voor uw vakantie in het buitenland een plek in het dialysecentrum in de buurt van uw verblijf. Er zijn geen dialysecentra in het buitenland waarmee wij contracten hebben afgesloten.
  • U vraagt het buitenlandse dialysecentrum om een behandelplan.
  • U belt met de Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross om de reservering door te geven. En u bespreekt het behandelplan. Het telefoonnummer is +31 71 364 12 22.
  • Gaat u naar de Verenigde Staten? Neem dan contact op met onze buitenland afdeling Competence Center Buitenland (CCB). Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Het nummer is +31 71 364 04 50.
  • U heeft vooraf toestemming nodig als u zelf uw vervoer tussen het dialysecentrum en uw verblijf regelt. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Toestemming vervoer vragen.
  • Neem zelf uw medicijnen mee naar het buitenland. Zorg er wel voor dat u genoeg medicijnen bij u heeft. U heeft hiervoor een verklaring nodig. U kunt deze verklaring via Zorgverzekeraars Nederland downloaden.

Wat regelt de Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross voor u?

  • Een verklaring voor het buitenlandse dialysecentrum
    Hierop staat dat de Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross garant staat voor de kosten van de dialyse tot het bedrag dat wij vergoeden. U krijgt de behandeling vergoed volgens niet-gecontracteerde zorg. Of volgens de vergoedingsregels van het land waar u naar toe gaat als u het S2-formulier gebruikt.
  • Vervoer tussen het dialysecentrum en uw verblijf.

Blijft u voor vakantie in Nederland?

Neemt u dan contact op met de afdeling dialyse van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. De afdeling dialyse van het ziekenhuis regelt dat u ook tijdens de vakantie kunt dialyseren. 

Hoe declareert u de nota's als u de nierdialyse zelf heeft geregeld?

Uw buitenlandse nota’s declareert u eenvoudig digitaal via de Zilveren Kruis App of Mijn Zilveren Kruis. Of u stuurt de nota’s naar ons toe via de post. Ontdek wat voor u het makkelijkst is.

Meer informatie over declareren