Voor spoedeisende hulp in het buitenland

Heeft u in het buitenland medische zorg nodig die direct noodzakelijk is? Bel dan meteen Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross: +31 71 364 12 22. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om u te helpen.

Waarmee helpt Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross u?

In het buitenland met spoed naar een arts of ziekenhuis moeten, is al vervelend genoeg. Dan wilt u zich liever niet ook nog eens bezighouden met al het geregel hieromheen. Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross neemt deze zorgen uit handen. Wat Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross voor u doet:

  • Helpt u bij het vinden van een arts.
  • Verstuurt het juiste verzekeringsbewijs naar de arts of het ziekenhuis.
  • Heeft regelmatig contact met u en de behandelend arts over uw behandeling.
  • Heeft een medisch team in Nederland en geeft advies over uw medisch probleem.
  • Regelt de ziekenhuiskosten voor staatsziekenhuizen en privéklinieken als u hiervoor verzekerd bent.
  • Organiseert een medische terugreis, als dat nodig is en u hiervoor verzekerd bent.

Ook interessant