Gecombineerde Leefstijlinterventie

Het doel van Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is ondersteuning bij gedragsverandering en daardoor een gezonde leefstijl voor u. GLI is een zorgprogramma van 24 maanden dat bestaat uit een persoonlijke intake, een behandelfase van 12 maanden en een onderhoudsfase van 12 maanden.
Vrouw doet sportoefeningen met gewichtjes in haar handen

Wanneer krijgt u GLI vergoed?

GLI vergoeden wij uit de basisverzekering voor mensen die een gezondheidsrisico lopen door een matig verhoogd gewicht. Uw huisarts kan u doorverwijzen voor de GLI naar een leefstijlcoach:

  • als u een BMI heeft tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
  • als u een BMI heeft van 25 tot 30 met een normale buikomvang, in combinatie met co-morbiditeit. Wij spreken van een co-morbiditeit als er een risicofactor is voor hart- en vaatziekten of suikerziekte (Diabetes Mellitus type 2)
  • als u een BMI heeft hoger dan 30 (ook met ‘normale’ buikomvang)

U betaalt geen eigen risico.

Meer over de vergoeding van GLI

Waar kunt u terecht voor GLI?

Voor GLI contracteert Zilveren Kruis zorggroepen. Dit zijn groepen waarin huisartsen zich hebben verenigd. Deze zorggroepen maken afspraken met leefstijlcoaches die de GLI uitvoeren, samen met u. U vindt alle door ons gecontracteerde zorggroepen op onze Zorgzoeker.

Welke GLI programma’s kunt u vergoed krijgen?

Zilveren Kruis vergoedt een GLI programma als dit is erkend door het RIVM en aangemerkt als verzekerde zorg door het Zorginstituut Nederland en Zilveren Kruis. Dit zijn er tot nu toe 3:

  • de beweegkuur GLI
  • Slimmer
  • COOL

GLI is voor alle partijen een nieuwe vorm van zorg

Zilveren Kruis probeert voor alle verzekerden de GLI binnen een reisafstand van 30 minuten aan te bieden. Omdat de GLI een nieuwe vorm van zorg is, merken we dat het nu nog lastig is om voldoende geschikte zorggroepen te contracteren. Wij vergoeden daarom alle niet-gecontracteerde zorg tot het maximaal wettelijk tarief. Natuurlijk blijven we ons inspannen om meer zorggroepen te contracteren.

U heeft wel toestemming nodig als u gebruik maakt van een niet gecontracteerde zorgverlener

Er zijn tot nu toe 3 GLI programma’s erkend door het RIVM en en aangemerkt als verzekerde zorg door het Zorginstituut Nederland en Zilveren Kruis en alleen deze worden vergoed uit de basisverzekering: de beweegkuur GLI, Slimmer en COOL. Informatie over deze programma's vindt u op de website van het RIVM. Helaas bieden niet alle leefstijlcoaches en zorggroepen de erkende GLI programma’s aan. We controleren via een toestemmingsformulier of u het juiste programma kunt volgen. De niet- gecontracteerde zorgverlener vraagt de toestemming voor u aan. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op onze website voor zorgaanbieders.

Heeft u nog vragen over GLI? Stel ze gerust!

Onze Zorgcoaches helpen u graag verder met al uw vragen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur op telefoonnummer 071 365 20 40.