De zorgkosten van uw partner online bekijken

Staat uw partner op uw polis? En bent u de verzekeringnemer? Dan ziet u niet alle gegevens van uw partner. Dit is wettelijk bepaald. Uw partner kan zelf inloggen met DigiD om de zorgkosten te bekijken. Wilt u toch de zorgkosten bekijken? Dan kan uw partner u machtigen.

Hoe kan mijn partner mij machtigen?

  • Vraag uw partner om u te machtigen.
  • Uw partner logt in met DigiD en geeft toestemming.
Machtig uw partner
U logt veilig in met DigiD en sms-controle of DigiD app. Geen DigiD? Vraag aan.

Waarom heeft u een machtiging nodig?

Zorgverbruik bevat privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld welke medicijnen de apotheek heeft gedeclareerd. De overheid heeft een wet gemaakt die persoonsgegevens beschermd. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. Hier heeft u eerst toestemming voor nodig van de verzekerde. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar. 

Machtiging intrekken

Uw partner kan altijd de machtiging intrekken. Het zorggebruik is dan niet meer zichtbaar voor u. Dit kan eenvoudig via Mijn Zilveren Kruis.

De zorgkosten van uw kind online bekijken

Heeft u kinderen van 12 jaar of ouder op uw polis staan? Dan ziet u als verzekeringnemer niet alle gegevens van uw kind. Dit is wettelijk bepaald. Uw kind kan zelf inloggen met DigiD om zijn eigen zorgkosten te bekijken. Wilt u toch de zorgkosten van uw kind bekijken? Dan kan uw kind u machtigen.

Bekijk hoe uw kind u kan machtigen