Uw zorgverlening

Voor het in zorg nemen van een klant is een zorgtoewijzing nodig.

Voorwaarden zorgtoewijzing

De voorwaarden voor zorgtoewijzing vindt u het landelijke voorschrift Zorgtoewijzing. Als u specifieke zorg levert is het nodig dat u bekend bent met de afwijkingen en aanvullingen van Zilveren Kruis Zorgkantoor op het landelijke voorschrift. Voor de communicatie met het Zorgkantoor over de zorgtoewijzing en het aanmelden van klanten maken wij gebruik van iWlz.

Voorschrift zorgtoewijzing 2021 (pdf)

Adviesformulier en rekenmodule 2021 (xlsx)

Vertaaltabel 2021 (xlsx)

Voorschrift zorgtoewijzing 2020 (pdf)

Adviesformulier en rekenmodule 2020 (xlsx)

Vertaaltabel 2020 (xlsx)


Zorg regelen

Lees meer over het voorschrift en over aanvraag zorg beoordelen. Of wat te doen als de zorg die u levert afwijkt van de gewone afspraken. Bijvoorbeeld als uw klant geen recht op Wlz heeft. Of u een kortdurende behandeling of crisiszorg wilt leveren.

Zorgtoewijzing & dossierhouderschap

Aanvraag zorg beoordelen

Meerzorg aanvragen

Handige tips bij het aanvragen van meerzorg

Crisiszorg regelen

Kortdurende behandeling regelen

Hulpmiddelen en rolstoelen regelen

Geen indicatie maar wel zorg nodig?

Terugkeer naar zelfstandig wonen aanvragen


Uw zorgaanbod ontwikkelen

Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En dat is niet altijd eenvoudig in een complexe omgeving. Daarom delen wij graag informatie en data met u die u hierbij kan helpen. Zo zorgen we samen voor zorg en ondersteuning die past bij onze klanten.

Analyses verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg

Goede zorg zichtbaar maken in de verpleging en verzorging

Klanten helpen kiezen in de gehandicaptenzorg


Communiceren met het Zorgkantoor

Het is belangrijk dat uw communicatie met ons soepel verloopt. Daarom leest u hier over ons berichtensysteem. Over hoe om te gaan met foutcodes. Welke lijsten wij u toesturen. En welke gegevens wij u kunnen leveren wanneer u bijvoorbeeld naar een ander systeem overgaat.

Berichten sturen

Notities sturen

Wekelijkse en maandelijkse notities met lijsten

Foutcodes in Wlz-berichtenverkeer

Overzicht actuele zorgtoewijzingen aanvragen