Persoonsgebonden hulpmiddelen en rolstoelen regelen

Zorgkantoren regelen de aanvraag, toestemming en het declareren van persoonsgebonden hulpmiddelen en rolstoelen voor individueel gebruik. 

Persoonsgebonden hulpmiddelen

 • Prothesen
 • Orthesen
 • Statische ligorthesen
 • Orthopedische schoenen
 • Therapeutische elastische kousen
 • Omgevingsbesturing
 • Persoonsgebonden kleding
 • Maatwerk tilbanden

Komt mijn klant in aanmerking voor een persoonsgebonden hulpmiddel?

Uw klant komt in de volgende situaties in aanmerking voor een hulpmiddel:

 • De klant verblijft in een Wlz instelling en het zorgprofiel wordt verzilverd in de leveringsvorm verblijf en behandeling.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de klant en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel is persoonsgebonden. Daarmee is het een hulpmiddel dat niet navolgbaar gebruikt kan worden door een ander.

Mobiliteitshulpmiddel

 • Scootmobiel
 • Rolstoel
 • Aangepaste fiets

Komt mijn klant in aanmerking voor een mobiliteitshulpmiddel?

Vanaf 1-1-2020 is de aanspraak op mobiliteitshulpmiddelen vereenvoudigd. Uw klant komt in de volgende situaties in aanmerking voor een mobiliteitshulpmiddel:

 • De klant verblijft in een Wlz instelling en het zorgprofiel wordt verzilverd in de leveringsvorm verblijf.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de klant en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel is persoonsgebonden. Daarmee is het een hulpmiddel dat niet navolgbaar gebruikt kan worden door een ander.

Hoe vraag ik een hulpmiddel aan?

Bent u indiceerder? Dan kunt u via ZorgInfo een hulpmiddel aanvragen. ZorgInfo is een beveiligde online omgeving. Om hier gebruik van te maken heeft u een VECOZO-certificaat en autorisatie voor ZorgInfo nodig. Vraag uw VECOZO-certificaat bij VECOZO aan. Alle partijen die bij het aanvraagproces betrokken zijn communiceren via ZorgInfo.

Voor het aanvragen van hulpmiddelen in ZorgInfo doorloopt u een beslisboom. Op basis van de antwoorden die u op de vragen geeft, adviseert ZorgInfo een type hulpmiddel of rolstoel. Wilt u hiervan afwijken? Schrijf dan een duidelijke motivatie in het portaal. Het Zorgkantoor beoordeelt daarna de aanvraag. Bij goedkeuring geeft het zorgkantoor een machtiging af.

Meer informatie over het aanvraagproces en de verantwoordelijkheden van de indiceerder leest u in de protocollen.

Levering van hulpmiddelen gaat via gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers

Het Zorgkantoor heeft contracten gesloten met leveranciers van hulpmiddelen. Na het afgeven van de machtiging kan een gecontracteerde leverancier het hulpmiddel of de rolstoel leveren. In ZorgInfo kunt u één van de door Zilveren Kruis Zorgkantoor gecontracteerde leveranciers selecteren.

De leveranciers leveren in opdracht van de indiceerder het hulpmiddel en faciliteren de indiceerder in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. De leverancier declareert rechtstreeks bij Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Meer informatie over de levering van hulpmiddelen leest u in de protocollen.

Voor rolstoelen gebruiken we een rolstoeldepot

Zilveren Kruis Zorgkantoor maakt voor de verstrekking van rolstoelen gebruik van een rolstoeldepot. Een poolrolstoel is een rolstoel die na gebruik door de klant door de Wlz-zorgaanbieder wordt aangeleverd aan de depothouder en vervolgens geschikt gemaakt wordt om opnieuw bij een klant in te zetten. In de tussentijd wordt de rolstoel opgeslagen in een centraal rolstoeldepot.

Bij de aanvraag van een rolstoel wordt altijd eerst gecontroleerd of er een geschikte rolstoel aanwezig is in het depot.

Het rolstoeldepot van Zilveren Kruis Zorgkantoor wordt beheerd door Kersten Hulpmiddelenspecialist. Kersten Hulpmiddelenspecialist heeft ook inzicht in de beschikbare rolstoelen in de instellingsdepots. Een instellingsdepot is een depot binnen de instelling met daarin een beperkte voorraad rolstoelen die niet in gebruik zijn.

Zo neemt u contact op met Kersten Hulpmiddelenspecialist

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid