Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen regelen

Wlz-instellingen zijn verantwoordelijk voor het regelen van hulpmiddelen voor hun klanten. Bij de inzet van persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen voor individueel gebruik kan aanspraak gemaakt worden op een bovenbudgettaire bekostiging. Dat betekent dat de kosten hiervoor buiten het budget van de instelling om door het zorgkantoor vergoed worden. U doet hiervoor een aanvraag bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag. Bij goedkeuring vergoedt het zorgkantoor de kosten voor het hulpmiddel.

Niet alle hulpmiddelen komen hiervoor in aanmerking. Hieronder leest u om welke hulpmiddelen het gaat en welke voorwaarden gelden. Zorgkantoren regelen de aanvraag, toestemming en het declareren van deze hulpmiddelen.

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Onder persoonsgebonden hulpmiddelen worden hulpmiddelen verstaan die specifiek voor uw klant op maat zijn gemaakt, of aangepast. Denk hierbij aan:

 • Prothesen
 • Orthesen
 • Statische ligorthesen
 • Orthopedische schoenen
 • Therapeutische elastische kousen
 • Omgevingsbesturing
 • Persoonsgebonden kleding
 • Maatwerk tilbanden

Komt mijn klant in aanmerking voor een persoonsgebonden hulpmiddel?

Uw klant komt in de volgende situaties in aanmerking voor een hulpmiddel:

 • De klant verblijft in een Wlz instelling en het zorgprofiel wordt verzilverd in de leveringsvorm verblijf en behandeling.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de klant en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel is persoonsgebonden. Daarmee is het een hulpmiddel dat niet navolgbaar gebruikt kan worden door een ander.

Mobiliteitshulpmiddelen voor individueel gebruik

 • Scootmobiel
 • Rolstoel voor individueel, permanent gebruik (handbewogen of elektrisch)
 • Niet algemeen gebruikelijke (aangepaste) fiets
 • Aangepaste buggy / duwwandelwagen voor kinderen
 • Aangepaste autostoel voor kinderen

Komt mijn klant in aanmerking voor een mobiliteitshulpmiddel?

Uw klant komt in de volgende situaties in aanmerking voor een mobiliteitshulpmiddel:

 • De klant verblijft in een Wlz instelling en het zorgprofiel wordt verzilverd in de leveringsvorm verblijf.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de klant en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel is bestemd voor individueel gebruik. Dat wil zeggen dat het hulpmiddel gericht is op het (permanent en frequent) gebruik door één klant en/of individueel aangepast is op de klant.

Hoe vraag ik een hulpmiddel aan?

Bent u indiceerder? Dan kunt u via ZorgInfo een hulpmiddel aanvragen. ZorgInfo is een beveiligde online omgeving. Om hier gebruik van te maken heeft u een VECOZO-certificaat en autorisatie voor ZorgInfo nodig. Vraag uw VECOZO-certificaat bij VECOZO aan. Alle partijen die bij het aanvraagproces betrokken zijn communiceren via ZorgInfo.

Voor het aanvragen van hulpmiddelen in ZorgInfo doorloopt u een beslisboom. Op basis van de antwoorden die u op de vragen geeft, adviseert ZorgInfo een type hulpmiddel of rolstoel. Wilt u hiervan afwijken? Schrijf dan een duidelijke motivatie in het portaal. Het Zorgkantoor beoordeelt daarna de aanvraag. Bij goedkeuring geeft het zorgkantoor een machtiging af.

Voor mobiliteitshulpmiddelen geeft u in het portaal aan welk type hulpmiddel u nodig heeft, in welke uitvoering. U krijgt op basis van uw keuze een aantal vragen. Door de vragen te beantwoorden motiveert u uw keuze.

Meer informatie over het aanvraagproces en de verantwoordelijkheden van de indiceerder leest u in de protocollen. Het is van belang dat indiceerders op de hoogte zijn van de inhoud hiervan. De verschillende protocollen zijn te vinden onder downloads (onder de kop andere inkoopkaders - Wlz hulpmiddelen).

Levering hulpmiddelen via gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers

Het Zorgkantoor heeft contracten gesloten met leveranciers van hulpmiddelen. Na het afgeven van de machtiging kan een gecontracteerde leverancier het hulpmiddel of de rolstoel leveren. In ZorgInfo kunt u één van de door Zilveren Kruis Zorgkantoor gecontracteerde leveranciers selecteren.

De leveranciers leveren in opdracht van de indiceerder het hulpmiddel en faciliteren de indiceerder in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. De leverancier declareert rechtstreeks bij Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Meer informatie over de levering van hulpmiddelen leest u in de protocollen.

Een depot voor mobiliteitshulpmiddelen

Zilveren Kruis Zorgkantoor maakt voor de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen gebruik van een depot. Het depot geldt voor rolstoelen, scootmobielen en - in toenemende mate - niet gebruikelijke fietsen. Na gebruik door de klant wordt het mobiliteitshulpmiddel  opgehaald door de depothouder. De depothouder zorgt dat het hulpmiddel volledig gereinigd, gecontroleerd en geschikt gemaakt wordt om opnieuw bij een klant in te zetten.

Bij de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel controleert u altijd of er een geschikt hulpmiddel aanwezig is in het depot.

Het depot van Zilveren Kruis Zorgkantoor wordt beheerd door Kersten Hulpmiddelenspecialist. Kersten Hulpmiddelenspecialist heeft ook inzicht in de beschikbare mobiliteitshulpmiddelen in de instellingsdepots. Een instellingsdepot is een depot binnen de instelling met daarin een beperkte voorraad rolstoelen die, indien nodig, snel ingezet kan worden

Dit zijn de contactgegevens van de depothouder:

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid