Terugkeer naar zelfstandig wonen aanvragen

Verwacht u dat een klant de instelling over 4 maanden kan verlaten? Dan kunt u voor de klant regelen dat deze de laatste 4 maanden van de opname een lagere eigen bijdrage betaalt aan het CAK. Dit doet u door de verklaring ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ van het CAK naar ons te sturen. U kunt dit ook achteraf nog regelen als de klant al ontslagen is, tot maximaal een jaar na ontslagdatum.

Formulier terugkeer naar zelfstandig wonen (pdf)

Hoe vult u het formulier in?

De volgende velden zijn verplicht om in te vullen:

  1. Persoonsgegevens: vult u hier de gegevens van de klant in
  2. Dit wordt door het Zorgkantoor ingevuld
  3. Gegevens aanvrager: vult u hier uw eigen gegevens in
  4. Gegevens zorgaanbieder: vult u hier in bij welke zorgaanbieder de klant is of was opgenomen
  5. Ontslagdatum: vult u hier de vermoedelijke of daadwerkelijke ontslagdatum in. Vult u een ontslagdatum in het verleden? Controleert u dan eerst of deze datum ook overeenkomt met de melding einde zorg op de zorgtoewijzing.

Stuur het formulier naar ons op

U stuurt het formulier naar ons via het notitieverkeer. Wij voegen zelf onze gegevens toe bij "gegevens zorgkantoor" en ondertekenen het formulier. Daarna sturen wij het formulier door aan het CAK.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid