Terugkeer naar zelfstandig wonen aanvragen

Verwacht u dat een klant de instelling binnen 4 maanden kan verlaten? Dan kunt u een verklaring ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ bij het CAK aanvragen. Met deze verklaring betaalt de klant de laatste 4 maanden van het verblijf een lage Eigen Bijdrage.

Vraag de verklaring aan met het aanvraagformulier

Formulier terugkeer naar zelfstandig wonen (pdf)

Vul het formulier in en stuur het op via notitieverkeer. Wij voegen zelf onze gegevens toe bij "gegevens zorgkantoor" en ondertekenen het formulier. Daarna sturen wij het formulier door aan het CAK.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid