Toegankelijkheid

Veel Nederlanders hebben 1 of meerdere beperkingen. Het is belangrijk dat onze online informatie en dienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan mensen die blind of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, maar ook motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. Zilveren Kruis Zorgkantoor probeert daarom alle online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit moeten wij ook van de overheid.

Verklaring

In de verklaring staat of onze website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen wij nemen om toegankelijkheid te borgen.

Status toegankelijkheid zilverenkruis.nl/zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B- voldoet gedeeltelijk

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 29-04-2024.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • om de volledige, officiële verklaring in te zien;
  • om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

Bekijk de volledige verklaring in het register van toegankelijkheidsverklaringen