Wekelijkse en maandelijkse notities met lijsten

Elke week en maand versturen wij lijsten via het beveiligde notitieverkeer met informatie over uw cliënten. U leest hieronder per type lijst welke cliënten erop staan. En wat we van u verwachten. Met behulp van deze lijsten en uw medewerking op de gevraagde acties, zorgen we ervoor dat uw en onze administratie juist is. En dat cliënten tijdig passende zorg krijgen.

U ontvangt een lijst alleen als één of meerdere van uw cliënten aan de criteria voldoen. Ontvangt u een lijst niet? Dan heeft u geen cliënten voor de desbetreffende lijst.

Urgent plaatsen en actief plaatsen

Op deze lijst staan de cliënten die bij u op de wachtlijst staan met de leveringsstatus 'Urgent plaatsen’ of ‘Actief plaatsen'. Er is een (directe) noodzaak tot opname bij deze cliënten en er geldt een korte streefnorm voor opname.

 • Wilt u zich inzetten om deze cliënt binnen de streefnorm op te nemen? Of een andere passende plek te vinden? In de lijst staat hoeveel dagen u nog heeft tot de streefnorm verstrijkt. Wilt u ervoor zorgen dat de cliënt binnen die termijn opgenomen wordt?
 • Lukt het niet om de cliënt voor de streefdatum zelf of elders op te nemen? Of is deze datum al verstreken? Neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Vanuit uw en onze verantwoordelijkheden die in het Voorschrift Zorgtoewijzing staan beschreven nemen wij over sommige cliënten ook telefonisch contact met u op.
 • Klopt de status en/of classificatie niet? Wijzig dit dan zo snel mogelijk naar de juiste status en classificatie.

Deze lijst ontvangt u wekelijks.

Zorgtoewijzing zonder MAZ/MUT

Op deze lijst staan de cliënten waarvoor u een zorgtoewijzing kreeg en waarvoor wij nog geen MAZ of MUT ontvingen. De afspraak is dat u een MAZ of MUT uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de toewijzing aan ons doorgeeft. Of als de cliënt nieuw voor u is, binnen 10 werkdagen. Is het zorgarrangement nog niet volledig bekend, maar staat de cliënt bij u op de wachtlijst? Stuur hiervoor dan de MUT met wachtstatus alvast, u kunt dan de AAT later sturen. Is een gedeelte van de zorg thuis al wel bekend, dan kunt u dat alvast aanvragen via een MUT met AAT.

 • Wilt u voor de cliënten op de lijst zo snel mogelijk de MAZ of MUT versturen? Wanneer we na 10 werkdagen nog geen MAZ of MUT hebben ontvangen nemen we contact met u op
 • Heeft u technische problemen met het aanleveren van de MAZ of MUT? Stuur ons dan per cliënt een notitie. Wilt u in de notitie de volgende gegevens sturen?
  - Omschrijving van het technische probleem
  - Datum verwachte oplossing
  - Type bericht: MAZ of MUT (inclusief wachtstatus en classificatie)

Deze lijst ontvangt u wekelijks.

Wachtlijst

Op deze lijst staan uw wachtlijstcliënten. Dit zijn de cliënten met de statussen ‘Urgent plaatsen’, ‘Actief plaatsen’, ‘Wacht op voorkeur’ en ‘Wacht uit voorzorg’.

 • Wilt u de verantwoordelijkheden nemen die bij de wachtstatus en classificatie horen? Zoals u inzetten voor opname binnen de streefnorm? De verantwoordelijkheden bij de wachtstatus en classificatie zijn beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing.
 • Lukt opname binnen de streefnorm niet? Neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Vanuit uw en onze verantwoordelijkheden die in het Voorschrift Zorgtoewijzing staan beschreven nemen wij over sommige cliënten ook telefonisch contact met u op.
 • Klopt de status en/of classificatie niet? Wijzig dit dan zo snel mogelijk naar de juiste status en classificatie.

Deze lijst ontvangt u maandelijks.

Cliënten in zorg

Op deze lijst staan de cliënten die volgens onze administratie bij u in zorg zijn. U heeft deze cliënten met een MAZ in zorg gemeld.

 • U kunt deze lijst gebruiken ter controle van uw administratie. Ontbreekt een cliënt op de lijst? Of staat een cliënt onterecht op de lijst? Meld de cliënt dan in of uit zorg via het iWlz berichtenverkeer.

Deze lijst ontvangt u maandelijks.

Indicatiecontrole

Op deze lijst staan de cliënten waarvan de indicatie over twee maanden afloopt. Op de lijst staan alle cliënten waarvoor u een actuele zorgtoewijzing heeft. Ook de cliënten die (nog) niet bij u in zorg zijn.

 • Heeft de cliënt over twee maanden nog zorg nodig? Vraag dan op tijd een herindicatie aan.

Deze lijst ontvangt u maandelijks.

Bewonerslijst

Op deze lijst staan alle cliënten die een periode van 1 maand bij u in zorg zijn of zijn geweest. Voor een client kunnen meerdere zorgtoewijzingen op de lijst staan.

 • Gebruik de lijst om te controleren of uw administratie overeenkomt met onze administratie.
 • Ontbreekt een klant op de bewonerslijst? Of staat een klant onterecht op de lijst? Geef dit dan via notitieverkeer door. Stuur per klant een notitie aan de Helpdesk iWlz met het verzoek om het uit te zoeken.

Deze lijst ontvangt u maandelijks.

Wacht uit voorzorg meer dan 1 jaar

Op deze lijst staan de cliënten die meer dan een jaar bij u bekend zijn met wachtstatus Wacht uit voorzorg en ondertussen andere zorg krijgen. U heeft als voorkeursaanbieder een signaleringsfunctie over de juiste status en classificatie. U kunt deze lijst gebruiken om te controleren of de situatie van deze cliënten nog passend is bij de wachtstatus en classificatie. Dit kunt u doen door contact met de cliënt of met Coördinator zorg thuis op te nemen.

Deze lijst ontvangt u maandelijks.

Toekomstige automez

Op deze lijst staan zorgtoewijzingen waarvan de einddatum is verstreken en waar wij een MEZ op gaan plaatsen. De MEZ kan ervoor zorgen dat de client stopt met het betalen van de eigen bijdrage voor de Wlz. Wanneer u nog steeds zorg levert, is het stopzetten van de eigen bijdrage onjuist. Dit willen we voorkomen.

 • Levert u nog zorg?
  Vraag dan zo snel mogelijk een verlenging van de toewijzing of een nieuwe aansluitende toewijzing aan.

 • Levert u geen zorg meer?
  Dan hoeft u niets met de toewijzing te doen.

Wij plaatsen in deze situaties automatisch een MEZ

 • De zorgtoewijzing heeft een MAZ en
 • de einddatum van de zorgtoewijzing is meer dan 21 dagen geleden en
 • er is geen andere geldige of aansluitende toewijzing met een MAZ.

Houdt u rekening met het volgende

 • Heeft u al een aansluitende vervolgtoewijzing gekregen? Bijvoorbeeld met een ander percentage? Stuur dan een MAZ op de vervolgtoewijzing. Op die manier wordt de MEZ niet geplaatst.
 • Heeft u een MUT einde zorg ingetrokken? Dan staat de MUT-datum mogelijk nog steeds als einddatum op de zorgtoewijzing. Levert u nog zorg? Vraag met een AAT om verlenging van de zorgtoewijzing.

Neem contact op met ons

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar het inkoopbeleid