Mutatiebericht en Melding Einde Zorg / AW39-bericht

De mutatiebericht (MUT)/melding einde zorg (MEZ) gebruikt u als u een wachtstatus of wijziging in de zorg wilt doorgeven. Of als u wilt melden dat de zorg is gestopt. Ook voor een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) gebruikt u de MUT. Afhankelijk van wat u wilt wijzigen, stuurt u een bepaalde MUT. Een MUT (eventueel met AAT), een AAT zonder MUT of een MEZ stuurt u allemaal via een AW39 bericht.

De MEZ en de eigen bijdrage

Uw MEZ sturen wij door naar het CAK. Het CAK berekent naar aanleiding van uw MEZ de eigen bijdrage die de klant aan het CAK moet betalen. Als u een foutieve MEZ stuurt, heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage.

Is de klant overleden en heeft u zorg geleverd tot overlijdensdatum?

Stuur dan geen MEZ. De toewijzing wordt automatisch ingetrokken zodra wij de melding van overlijden krijgen. Mocht u toch geen intrekking krijgen? Stuur dan geen MEZ, maar stuur ons een notitie met de vraag om de toewijzing in te trekken.

Welke mutatieberichten zijn er en wat is er mogelijk per mutatiecode?

Omschrijving mutatiecode:
Overplaatsing (er is een MAZ)

Leveringsstatus bij de MUT:
5: Einde zorgvraag

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Ja Nee
Er is een MAZ nodig voor het aanleveren van MUT
Uw toewijzing wordt ingetrokken
Deze MUT kan alleen op een reguliere toewijzing
MUT aanleveren met een AAT
MUT aanleveren met een datum voor ingangsdatum zorgtoewijzing

Omschrijving mutatiecode:
Levering zorg is beëindigd (zorgtoewijzing sluiten)

Leveringsstatus bij de MUT:
5: Einde zorgvraag

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Ja Nee
Er is een MAZ nodig voor het aanleveren van MUT
Uw toewijzing wordt ingetrokken
Deze MUT kan alleen op een reguliere toewijzing
MUT aanleveren met een AAT
MUT aanleveren met een datum voor ingangsdatum zorgtoewijzing

Omschrijving mutatiecode:
Levering zorg is beëindigd (zorgtoewijzing aanhouden

Leveringsstatus bij de MUT*:
2: Wacht op voorkeur
3: Wacht uit voorzorg
6: Urgent plaatsen
7: Actief plaatsen

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Ja Nee
Er is een MAZ nodig voor het aanleveren van MUT
Uw toewijzing wordt ingetrokken
Deze MUT kan alleen op een reguliere toewijzing
MUT aanleveren met een AAT
MUT aanleveren met een datum voor ingangsdatum zorgtoewijzing

*Bekijk de classificaties bij de leveringsstatussen 2, 3, 6 en 7 op Informatie model iStandaarden. Of zoek deze op in het Voorschrift zorgtoewijzing.

Omschrijving mutatiecode:
Klant wil nu de zorg (nog) niet

Leveringsstatus bij de MUT*:
3: Wacht uit voorzorg
5: Einde zorgaanvraag

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Ja Nee
Er is een MAZ nodig voor het aanleveren van MUT
3: Wacht uit voorzorg
5: Einde zorgaanvraag
Uw toewijzing wordt ingetrokken
3: Wacht uit voorzorg
5: Einde zorgaanvraag

Deze MUT kan alleen op een reguliere toewijzing
3: Wacht uit voorzorg
5: Einde zorgaanvraag
MUT aanleveren met een AAT
3: Wacht uit voorzorg
5: Einde zorgaanvraag
MUT aanleveren met een datum voor ingangsdatum zorgtoewijzing**
3: Wacht uit voorzorg
5: Einde zorgaanvraag*Bekijk de classificaties bij de leveringsstatussen 2, 3, 6 en 7 op Informatie model iStandaarden. Of zoek deze op in het Voorschrift zorgtoewijzing.

**Dit heeft niet onze voorkeur. Gebruik als minimale datum de startdatum van de toewijzing.

Omschrijving mutatiecode:
Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren

Leveringsstatus bij de MUT*:
2: Wacht op voorkeur
6: Urgent plaatsen
7: Acitef plaatsen

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Ja Nee
Er is een MAZ nodig voor het aanleveren van MUT
Uw toewijzing wordt ingetrokken
Deze MUT kan alleen op een reguliere toewijzing
MUT aanleveren met een AAT
MUT aanleveren met een datum voor ingangsdatum zorgtoewijzing**

*Bekijk de classificaties bij de leveringsstatussen 2, 3, 6 en 7 op Informatie model iStandaarden. Of zoek deze op in het Voorschrift zorgtoewijzing.

**Dit heeft niet onze voorkeur. Gebruik als minimale datum de startdatum van de toewijzing.

Omschrijving mutatiecode:
Overdracht zorgtoewijzing (er is geen MAZ)

Leveringsstatus bij de MUT:
5: Einde zorgaanvraag

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Ja Nee
Er is een MAZ nodig voor het aanleveren van MUT
Uw toewijzing wordt ingetrokken
Deze MUT kan alleen op een reguliere toewijzing
MUT aanleveren met een AAT
MUT aanleveren met een datum voor ingangsdatum zorgtoewijzing**

**Dit heeft niet onze voorkeur. Gebruik als minimale datum de startdatum van de toewijzing.

Uitgebreide omschrijving mutatiecodes

Bij het vullen van de mutatiecode is het allereerst van belang of de klant wel of niet in zorg is voor de zorgtoewijzing waarop de mutatie van toepassing is.

Klant in zorg

Als op de betreffende zorgtoewijzing eerder een MAZ gestuurd is en de klant is niet tussentijds uit zorg gemeld, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Deze code is van toepassing in de situatie dat de zorglevering aan een klant ongewijzigd, op basis van dezelfde zorgtoewijzing, bij een andere zorgaanbieder wordt voortgezet en bij de huidige aanbieder volledig stopt. Voorwaarde voor het gebruik van deze code is dat bekend is welke zorgaanbieder de zorglevering overneemt.

Deze code is van toepassing als de zorglevering aan een klant op basis van de huidige zorgtoewijzing in zijn geheel stopt en er geen sprake is van overplaatsing. Deze mutatiecode kan gecombineerd worden met een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) om andere zorg (bijvoorbeeld zorg thuis in plaats van verblijf) en/of zorglevering door een andere aanbieder aan te vragen.

Deze code is van toepassing als de zorglevering aan een klant op basis van de huidige zorgtoewijzing in zijn geheel tijdelijk stopt en er geen sprake is van overplaatsing. Verwacht wordt dat de zorglevering op basis van dezelfde zorgtoewijzing na enige tijd wordt hervat. De zorgtoewijzing wordt om die reden aangehouden.

N.B. Als enige tijd na het versturen van een bericht met mutatiecode 20 duidelijk wordt dat de zorglevering niet meer hervat zal worden, stuurt de aanbieder een bericht met mutatiecode 12 en leveringsstatus Einde zorg.

Klant is niet in zorg

Als op de betreffende zorgtoewijzing niet eerder een MAZ gestuurd is? Of er is wel een MAZ gestuurd en de klant is daarna (tijdelijk) uit zorg gemeld, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Deze code is van toepassing als een klant de toegewezen zorg niet of nog niet wil ontvangen of als de klant de toegewezen zorg niet van deze aanbieder wil ontvangen. Mutatiecode 12 kan gecombineerd worden met een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) om, wel of niet tijdelijk, andere zorg (bijvoorbeeld zorg thuis in plaats van verblijf) en/of zorglevering door een andere aanbieder aan te vragen.

Deze code is van toepassing als de zorgaanbieder nu nog geen plaats heeft voor de klant en de klant wil wachten op levering van de toegewezen zorg bij deze (voorkeur)aanbieder. Mutatiecode 18 kan gecombineerd worden met een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) om voor de wachtperiode andere zorg (bijvoorbeeld zorg thuis in plaats van verblijf) en/of zorglevering door een andere aanbieder aan te vragen.

Deze code is van toepassing in de situatie dat een zorgaanbieder een zorgtoewijzing heeft ontvangen die voor een andere zorgaanbieder (AGB-code) bedoeld is. Al voor aanvang zorg is duidelijk dat de klant de toegewezen zorg van een andere aanbieder wil ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld een andere AGB-code van dezelfde zorginstelling betreffen.

Krijgt u na het aanleveren van de MUT een foutcode retour?

U krijgt altijd een retourbericht van ons. In het retourbericht staat een foutcode. In onze foutcodetool zoekt u op wat deze foutcode betekend.

Regels bij de MUT:

  • Stuur binnen 5 werkdagen na einde zorglevering de MEZ
  • Een MUT met wachtstatus geeft u binnen 5 werkdagen na ontvangst toewijzing aan ons door. Maar als dit bij een nieuwe klant niet lukt mag dit uitlopen tot maximaal 10 werkdagen.

Verwijder een fout aangeleverde MUT/MEZ

U doet dit door de MUT/MEZ nog een keer te sturen met dezelfde begindatum, maar dan met statuscode 3. Stuur geen MEZ met dezelfde datum als de begindatum. Dan lijkt het namelijk alsof de klant wel zorg heeft gehad die dag. De klant betaalt dan voor deze dag onterecht de eigen bijdrage.

Herstellen van een fout aangeleverde MUT/MEZ

Verwijder altijd eerst de foutieve MUT/MEZ met een statuscode 3. Stuur een dag later pas een nieuwe MUT/MEZ met de juiste gegevens. Deze volgorde is vooral belangrijk bij een MEZ, zodat bij het CAK ook duidelijk is welke zorg de klant krijgt.

Het verwijderen van een MEZ met een datum van al meer dan een jaar geleden

Controleer eerst goed of deze MEZ wel echt verwijderd moet worden. Wanneer u een MEZ met terugwerkende kracht verwijderd, heeft dat grote impact op de eigen bijdrage van de klant. Het CAK brengt dan de eigen bijdrage weer in rekening. Dit kan oplopen tot erg hoge rekeningen, terwijl u misschien per ongeluk de MEZ heeft verwijderd.

AW39 met Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT)

Via een AAT vraagt u een nieuwe zorgtoewijzing bij ons op. Dit kan gaan om een zorgtoewijzing voor uzelf, maar ook voor een andere zorgaanbieder. Een AAT stuurt u via een AW39 bericht. Dit kan met en zonder een mutatiecode. Lees in de tabel in Mutatiebericht (MUT) en Melding Einde Zorg (MEZ) AW39-bericht bij welke mutatiecodes u een AAT kunt sturen. In het Voorschrift zorgtoewijzing leest u uitgebreidere informatie over de AAT.

Voorwaarde voor het versturen van de AAT

U kunt alleen een AAT sturen als u de dossierhouder of coördinator zorg thuis bent. Bent u dit niet? Vraag dan de dossierhouder of de coördinator zorg thuis om de AAT voor u te sturen. In uw toewijzing kunt u zien wie de dossierhouder of coördinator zorg thuis is.

Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) zonder MUT

Het is mogelijk om een AAT te sturen zonder MUT. U stuurt dan een AW-39 bericht, hierin vult u geen mutatiecode, maar alleen de AAT. Dit doet u bijvoorbeeld als u de Dossierhouder of Coördinator zorg thuis bent en de toegewezen percentages moeten gewijzigd worden.

Voorbeeldsituaties gebruik MUT

De klant was bij u in zorg en de zorg stopt. De klant wil of hoeft geen zorg van een andere Wlz-zorgaanbieder

U levert een MUT-19 einde zorg aan. Door de MUT-19 stopt u de zorgtoewijzing per de einddatum die u invult. U krijgt een retourbericht dat uw MUT-19 goed of fout is. U krijgt geen intrekking van de zorgtoewijzing.

De klant was bij u in zorg en krijgt nu dezelfde zorg (leveringsvorm) van een andere Wlz-zorgaanbieder

U levert een MUT-17 Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg) aan. Deze mag u alleen sturen als de klant ook direct in zorg wordt genomen bij de nieuwe zorgaanbieder. Is dat niet het geval, dan stuurt u een MUT-19 einde zorg met AAT. In de AAT vraagt u de zorgtoewijzing aan voor de nieuwe zorgaanbieder. Dit heeft te maken met de eigen bijdrage. Een MUT-17 wordt namelijk niet doorgegeven aan het CAK als einde zorg.

De klant was bij u in zorg en krijgt nu andere zorg (leveringsvorm) van u zelf of van een andere Wlz-zorgaanbieder

U levert een MUT-19 einde zorg met AAT aan. In de AAT vraagt u de nieuwe zorgtoewijzing aan.

De klant was bij u in zorg en wil wel bij u op de wachtlijst blijven staan

U levert een MUT-20 Levering zorg is beëindigd (zorgtoewijzing aanhouden) aan. Hiermee beëindigt u de zorg, maar de klant blijft wel bij u op de wachtlijst staan. In de MUT-20 geeft u ook door welke wachtstatus van toepassing is. Is er in de periode dat de klant bij u op de wachtlijst staat andere zorg nodig? Stuurt dan apart nog een AAT. Wanneer later de wachtstatus of classificatie wijzigt, stuurt u een MUT-12 of MUT-18.

De klant is bij u in zorg en u wilt een wijziging in de zorgtoewijzing(en) aanvragen

Als u de dossierhouder of coördinator zorg thuis bent, vraagt u de wijziging aan via een AAT zonder MUT.  Vraag de dossierhouder of coördinator zorg thuis om dit voor u te doen, als u dit zelf niet bent.

U heeft de toewijzing op de verkeerde AGB-code ontvangen

  • Heeft u een reguliere zorgtoewijzing? U stuurt een MUT-21 om de toewijzing vanaf startdatum zorgtoewijzing naar de juiste AGB-code over te plaatsen.
  • Heeft u een zorgtoewijzing voor overbruggingszorg? Als u de dossierhouder of coördinator zorg thuis bent, dan levert u een AAT zonder MUT aan. In de AAT vraagt u de toewijzing aan voor de juiste AGB-code. Vergeet niet om eventuele andere toewijzingen voor andere zorgaanbieders voor dezelfde leveringsvorm ook in de AAT mee te nemen. Bent u niet de dossierhouder of coördinator zorg thuis? Vraag dan om de dossierhouder of coördinator zorg thuis de AAT zonder MUT aan te leveren voor u.

De klant komt niet bij u in zorg of op de wachtlijst en wil of hoeft geen zorg of op de wachtlijst van een andere Wlz-zorgaanbieder

  • Gaat het om een reguliere toewijzing? U stuurt een MUT-12 einde zorg, hiermee sluit u de zorgtoewijzing. Hou wel rekening met uw verantwoordelijkheid als dossierhouder of coördinator zorg thuis voordat u de MUT-12 einde zorg aanlevert.
  • Gaat het om een toewijzing voor overbruggingszorg? Stuur ons een notitie om de toewijzing in te laten trekken.

De klant komt niet bij u in zorg of op de wachtlijst, maar wil wel zorg of op de wachtlijst van een andere Wlz-zorgaanbieder. De andere Wlz-zorgaanbieder heeft precies dezelfde toewijzing nodig

  • Gaat het om een reguliere zorgtoewijzing? U stuurt een MUT-21 aan om de toewijzing vanaf startdatum zorgtoewijzing naar de juiste AGB-code over te plaatsen. Hiermee zet u de toewijzing vanaf startdatum over naar de andere Wlz-zorgaanbieder
  • Go Gaat het om een zorgtoewijzing voor overbruggingszorg? Als u de dossierhouder of coördinator zorg thuis bent, dan levert u een AAT zonder MUT aan. In de AAT vraagt u de toewijzing aan voor de juiste AGB-code. Vergeet niet om eventuele andere toewijzingen voor andere zorgaanbieders voor dezelfde leveringsvorm ook in de AAT mee te nemen. Bent u niet de dossierhouder of coördinator zorg thuis? Vraag dan om de dossierhouder of coördinator zorg thuis de AAT zonder MUT aan te leveren voor u.

De klant komt niet bij u in zorg of op de wachtlijst en de klant wil wel zorg of op de wachtlijst van een andere Wlz-zorgaanbieder. De andere aanbieder heeft een toewijzing nodig voor een andere leveringsvorm

  • Gaat het om een reguliere zorgtoewijzing? U stuurt een MUT-12 einde zorg met AAT.
  • Gaat het om een zorgtoewijzing voor overbruggingszorg? Als u de dossierhouder of coördinator zorg thuis bent, dan levert u een AAT zonder MUT aan. In de AAT vraagt u de toewijzing aan voor de juiste AGB-code. Vergeet niet om eventuele andere toewijzingen voor andere zorgaanbieders voor dezelfde leveringsvorm ook in de AAT mee te nemen. Bent u niet de dossierhouder of coördinator zorg thuis? Vraag dan om de dossierhouder of coördinator zorg thuis de AAT zonder MUT aan te leveren voor u.

De klant komt op de wachtlijst en de klant heeft geen zorg nodig

Afhankelijk van de leveringsstatus stuurt u een MUT-12 met Wacht uit voorkeur of een MUT-18 met Urgent plaatsen, Actief plaatsen of Wacht op voorkeur. Ook stuurt u de juiste classificatie mee. In het Voorschrift zorgtoewijzing leest u welke classificatie van toepassing is.

De klant komt op de wachtlijst en de klant heeft zorg nodig

Afhankelijk van de leveringsstatus stuurt u een MUT-12 met Wacht uit voorkeur of een MUT-18 met Urgent plaatsen, Actief plaatsen of Wacht op voorkeur. Hierin stuurt u de juiste classificatie mee. In de MUT stuurt een AAT mee.

U heeft een zorgtoewijzing voor de verkeerde leveringsvorm ontvangen

Als u de Dossierhouder of Coördinator zorg thuis bent, stuurt u een MUT-12 einde zorg met een AAT voor de juiste leveringsvorm. Stuurt u alleen een AAT zonder MUT-12, dan wordt de verkeerde zorgtoewijzing niet ingetrokken. Bent u geen Dossierhouder of Coördinator zorg thuis? Dan vraagt u de Dossierhouder of Coördinator zorg thuis om dit voor u te doen.

U wilt een wijziging in de zorgtoewijzing(en) aanvragen

Als u de Dossierhouder of Coördinator zorg thuis bent, vraagt u de wijziging aan via een AAT zonder MUT. Vraag de Dossierhouder of Coördinator zorg thuis om dit voor u te doen, als u dit zelf niet bent.

Staat uw vraag hier niet bij? Ga dan naar andere vragen die veel gesteld worden op Voorschrijft zorgtoewijzing.