Inkoopbeleid 2021 tot en met 2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.
Naar de inkoopstrategie- en beleid

Inkoopbeleid 2021 tot en met 2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.
Naar de inkoopstrategie- en beleid

Ons inkoopbeleid

Voor het inkoopbeleid werken alle zorgkantoren in Nederland samen om het inkoopbeleid en de inkoopprocedure verder te uniformeren. Het resultaat is het o.a. landelijk inkoopkader Wlz.

Declareren

Als u zorg levert dan declareert u deze zorg bij ons. U bent verplicht dit op klantniveau te doen. Hiervoor zijn regels ontwikkeld. Aan welk beleid u moet voldoen leest u hier. Daarnaast kunt u foutcodes opzoeken en correcties laten doorvoeren.

Ggz in de Wlz

Vanaf 2021 gaan ggz-cliënten over naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Monitoren zorgkosten

Gedurende het jaar krijgt u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten. En daarmee in de benutting van de contracteerruimte.

Kennisdeling

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van langdurige zorg. We willen u inspireren met informatie die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.

Blijf op de hoogte