Inkoopbeleid 2024-2026

Samen maken we de transitie naar een toekomstbestendig Wlz zorglandschap zodat we onze huidige en toekomstige klanten van passende, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen blijven voorzien.
Naar het inkoopbeleid

Tussentijds inschrijven Wlz-overeenkomst 2024

Vanaf 1 februari 2024 kunnen nieuwe zorgaanbieders tussentijds inschrijven voor een Wlz-overeenkomst. De inschrijving loopt tot en met 29 februari 17.00 uur.

Monitoren zorgkosten

Gedurende het jaar krijgt u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten. En daarmee in de benutting van de contracteerruimte.

Voorschrift zorgtoewijzing 2024

Ik heb een vraag over een dossierhouderschap’. Hoe werkt coördinator zorg thuis en de daarbij horende zorgtoewijzingen?’ Het antwoord op deze vragen vindt u terug in het voorschrift zorgtoewijzing.

Onze visie

We willen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben, deze in de toekomst kunnen blijven krijgen. Onze visie op de langdurige zorg van de toekomst is dan ook: dichtbij en voor iedereen.

Kennisdeling

Blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van langdurige zorg. We willen u inspireren met informatie die u kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.

Innovatie

Een toekomstbestendig zorglandschap kán niet zonder innovaties. Het is daarom belangrijk om samen stappen zetten op thema’s en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek.