Notities sturen

 Als zorgaanbieder maakt u gebruik van het notitieverkeer. Op deze pagina leest u  meer over notities sturen.

Waarvoor gebruiken we notitieverkeer?

Notitieverkeer heeft als doel om op een veilige, uniforme en eenvoudige manier klantinformatie uit te wisselen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. En tussen zorgaanbieders onderling. Door het gebruik van notitieverkeer voldoen zorgaanbieders en zorgkantoren aan de privacywetgeving.

Notitieverkeer gebruikt u voor:

 • Vragen over klanten die aan u toegewezen en/of bij u in zorg zijn
 • Vragen over de afkeur van een EI-bericht
 • Vragen over afkeur in de AW319
 • Reacties op lijsten die wij u sturen

Notitieverkeer gebruikt u niet voor:

 • Om het zorgkantoor in de CC mee te nemen bij onderling notitieverkeer tussen zorgaanbieders. Behalve als u een handeling of reactie van het zorgkantoor verwacht.
 • Algemene, niet persoonsgebonden vragen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

U vindt de Handleiding Notitieverkeer op de kennisbank van VECOZO.

Heeft u geen toewijzing?

Dan mogen wij niet zomaar informatie uit het dossier van een cliënt met u delen. Wij gaan zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie. Via de raadpleegfunctie van VECOZO ziet u of er een Wlz-indicatie is voor uw cliënt. U logt daarvoor in op de website van VECOZO. U vindt er ook meer informatie over de raadpleegfunctie.

Log in en ga naar de Wlz raadpleegfunctie

Of lees eerst meer over de Wlz raadpleegfunctie

Wilt u weten welke indicatie de klant heeft gekregen van het CIZ? Vraag dan uw cliënt om meer informatie. Hebben uw cliënt of hun gemachtigde(n) vragen? Dan kunnen zij contact met ons opnemen.

Vraagt u via het notitieverkeer om een toewijzing?

Wij doen niet zomaar een toewijzing. Wees daarom volledig in uw notitie met uw verzoek. Voor uw verzoek gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • U levert zorg aan de cliënt.
 • Er mag nog geen zorgtoewijzing zijn voor de cliënt.

Is er een dossierhouder of coördinator zorg thuis? Dan wijzen wij uw verzoek niet toe. Wij sturen uw notitie door naar de dossierhouder of coördinator zorg thuis. U bespreekt samen met de dossierhouder of de coördinator zorg thuis de cliëntsituatie. Is het noodzakelijk voor de cliënt dat u in contact komt met de contactpersoon ZIN/wettelijk vertegenwoordiger van cliënt? Dan mogen wij met u deze contactgegevens delen.

U heeft een geldig persoonlijk certificaat nodig met autorisatie voor notitieverkeer

Meer informatie over het aanvragen of aanpassen van uw certificaat vindt u bij Formulieren op de kennisbank van VECOZO. U kunt er ook aanvragen om een beheerstichting of andere Wlz-instantie toestemming te geven om namens uw instantie berichtenverkeer en notitieverkeer en declaratieverkeer uit te voeren.

Let op met AGB-codes in VECOZO

VECOZO maakt voor notitieverkeer gebruik van het AGB-register. In het register staan ook instanties die niet gebruikmaken van iWlz. Of zorgaanbieders die geen geldig certificaten meer hebben.

Gebruik altijd de UZOVI-code van het juiste zorgkantoor

De UZOVI - code is gelijk aan de code van de zorgkantoorregio waar u het contract gesloten heeft of u de zorg levert. Gebruikt u een andere UZOVI-code? Dan komt uw notitie niet aan. Dit zijn de juiste UZOVI-codes:

 • 5503: Zorgkantoor Drenthe
 • 5504: Zorgkantoor Zwolle
 • 5506: Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken
 • 5509: Zorgkantoor Utrecht
 • 5510: Zorgkantoor Flevoland
 • 5511: Zorgkantoor & 't Gooi
 • 5513: Zorgkantoor Kennemerland
 • 5514: Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
 • 5515: Zorgkantoor Amsterdam
 • 5521: Zorgkantoor Rotterdam

Gebruik duidelijke onderwerpen

Wij vragen u deze onderwerpen te gebruiken. Dan kunnen wij uw vraag beter afhandelen.

 • AAT [datum verstuurde AAT] [eigen tekst]
 • Rekenmodule combinatie PGB [eigen tekst]
 • Rekenmodule zonder PGB [eigen tekst]
 • Meerzorg [eigen tekst]
 • [eigen tekst] - bij overige vragen

CC-berichten nemen wij ter kennisgeving aan. Wij nemen het bericht dan niet in behandeling.