Zorgtoewijzing & dossierhouderschap

Het voorschrift zorgtoewijzing is een document dat deel uitmaakt van de overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. De klant staat hierin centraal. Het doel van het voorschrift is het zorgen voor een uniforme uitvoering van het zorgtoewijzingsproces bij alle zorgkantoren.

Downloads

Dossierhouderschap

Bent u door uw klant als 1e aanspreekpunt aangewezen voor het organiseren van het verblijf in een instelling of Volledig Pakket Thuis (VPT)? Dan bent u de dossierhouder. Als dossierhouder kan u mutaties aanleveren met een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing. Die kunt u via het Wlz-berichtenverkeer aanleveren bij ons. Wij verwerken uw mutatieverzoeken binnen 2 werkdagen.

Alle betrokken zorgaanbieders met een zorgtoewijzing kunnen in iWlz zien wie de dossierhouder is. Bent u (nog) niet betrokken bij de zorg van de klant en wilt u weten wie de dossierhouder is? Dan kunt u dat aan de klant of vertegenwoordiger van de klant vragen.

Zo wordt u dossierhouder

U wordt automatisch dossierhouder wanneer het CIZ bij de afgifte van een Wlz-indicatie u aanwijst als voorkeuraanbieder. Wijst het CIZ geen voorkeuraanbieder aan? Dan nemen wij binnen 1 werkdag contact op met de klant. Wij wijzen daarna een dossierhouder aan die past bij de wens en situatie van de klant.

Wordt de zorg van Pgb naar Zorg in Natura omgezet? Dan wijzen wij de Wlz-indicatie en het dossierhouderschap aan u toe als uw klant de omzetting van Pgb naar Zorg in Natura aan ons doorgeeft. Neemt u MPT-zorg over? De Coördinator Zorg Thuis (CZT) kan het Modulair Pakket Thuis (MPT) beëindigen en voor u verblijf in een instelling of VPT aanvragen als dossierhouder.

Krijgt uw klant nog geen zorg, MPT of Pgb? Maar staat de klant bij u op de wachtlijst? Stuurt u ons dan een notitie met het verzoek om dossierhouder te worden.

Zorgtoewijzing niet ontvangen?

Stuur ons dan een notitie. Wij leveren de zorgtoewijzing alsnog bij u aan.

Toewijzing overzetten naar dossierhouder

U kunt de zorgtoewijzing via Wlz-berichtenverkeer overdragen met een mutatie (MUT), MUT17 of MUT21. Lever de MUT aan binnen 5 werkdagen nadat de wijziging in de zorg bij u bekend is. U kunt een MUT niet aanleveren met een mutatiedatum in de toekomst.

Gebruik een MUT17 als uw klant van u zorg kreeg en overgeplaatst wordt naar een andere voorkeuraanbieder. Dit kan alleen als de nieuwe dossierhouder aansluitend zorg gaat leveren. Is dat niet het geval? Dan stuurt u een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT). Heeft de nieuwe dossierhouder al de juiste toewijzing? Dan stuurt u een notitie om de dossierhouder aan te laten passen.

Gebruik een MUT21 als uw klant van u nog geen zorg kreeg en wordt overgeplaatst naar een andere aanbieder.

Deze vragen worden vaak gesteld

Heeft u de zorgtoewijzing omgezet, maar heeft de nieuwe zorgaanbieder nog geen toewijzing ontvangen? Controleer dan of u een retourbericht heeft gekregen waarin staat dat het bericht correct is. Zo nee, controleer dan de foutcode en lever het bericht op de juiste manier aan. Zo ja, stuur ons dan een notitie. Wij leveren de zorgtoewijzing dan opnieuw aan.

Heeft u een AAT gestuurd om de zorgtoewijzing aan te passen, maar heeft de nieuwe zorgaanbieder nog geen toewijzing ontvangen? Controleer dan of u een retourbericht heeft gekregen waarin staat dat het bericht correct is. Zo ja, controleer of u een notitie heeft gehad dat de AAT niet is toegewezen. Zo nee, controleer de foutcode en lever het bericht op de juiste manier aan. Heeft u een juist retourbericht maar geen notitie van ons ontvangen? Stuur ons dan een notitie. Wij leveren de zorgtoewijzing dan opnieuw aan.

Mist u 1 dag in de zorgtoewijzing omdat de datum in de MUT niet klopt? Verwijder dan de MUT. Binnen 5 werkdagen verlengen wij de zorgtoewijzing en kunt u opnieuw een MUT insturen. Heeft het haast? Stuur ons dan na het verwijderen van de MUT een notitie met het verzoek om de zorgtoewijzing met 1 dag te verlengen. Mist u 1 dag in de zorgtoewijzing omdat de nieuwe zorgaanbieder een AAT deed?

Stuur ons dan een notitie met het verzoek om de zorgtoewijzing met 1 dag te verlengen.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid