Uw declaraties

Als u zorg levert dan declareert u deze zorg bij ons. U bent verplicht dit op cliëntniveau te doen. Hiervoor zijn regels ontwikkeld. Aan welk beleid u moet voldoen leest u hieronder. Ook kunt u foutcodes opzoeken en correcties laten doorvoeren.

Bekijk het declaratieprotocol Wlz 2019 (pdf)

Declareren bij het Zorgkantoor

Het betaalbeleid voor het komende jaar publiceren wij aan het einde van elk jaar. Zo weet u op tijd hoe uw geleverde zorg betaald wordt. Ook vindt u hier het declaratieprotocol.

Declareren bij het Zorgkantoor

Controles op uw declaraties


Correcties & foutcodes

In een aantal situaties ontvangt u van ons onterechte goedkeuring of afkeuring op uw declaraties. Heeft u regels die ten onrechte afgekeurd zijn in de AW319, dan kunt u deze regels direct online aanleveren.

Zelf declaraties corrigeren

Foutcodes opzoeken bij het declareren


Overige declaraties

Voor het declareren van de volgende zorg zijn aparte afspraken.

Tandheelkunde

Hulpmiddelen

Rolstoelen

Ligdagen verkeerde bed

Dure geneesmiddelen

Crisiszorg verzorging & verpleging


Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur