Uw declaraties

Als u zorg levert dan declareert u deze zorg bij ons. U bent verplicht dit op cliƫntniveau te doen. Lees op deze pagina aan welk beleid u moet voldoen. Ook kunt u foutcodes opzoeken en correcties laten doorvoeren.

Declareren bij het Zorgkantoor

Het betaalbeleid voor het komende jaar publiceren wij aan het einde van elk jaar. Zo weet u op tijd hoe uw geleverde zorg betaald wordt. Ook vindt u hier het declaratieprotocol.

Declareren bij het Zorgkantoor

Controles op uw declaraties


Correcties & foutcodes

In een aantal situaties ontvangt u van ons onterechte goedkeuring of afkeuring op uw declaraties. Heeft u regels die ten onrechte afgekeurd zijn in de AW319, dan kunt u deze regels direct online aanleveren.

Foutcodes opzoeken bij het declareren


Overige declaraties

Voor het declareren van de volgende zorg zijn aparte afspraken.

Mondzorg Wlz

Hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen  

Verblijfsdagen verkeerde bed

Dure geneesmiddelen

Crisiszorg verzorging & verpleging