Downloads

Inkoopbeleid

Bijlagen bij inkoopbeleid 2022-2023

Gespecialiseerde zorg expertisecentra Korsakov

Nota van Inlichtingen

Procedure herschikking en nacalculatie

Transitiemiddelen

Webinar

Inkoopbeleid

Bijlagen bij inkoopbeleid 2021-2023

Nota van inlichtingen

Kwaliteitsbudget

Procedure herschikking en nacalculatie

Webinar

Aanvulling 2020 op inkoopkader 2018 - 2020

Bijlagen bij aanvulling 2020 op inkoopkader 2018 - 2020

Nota van inlichtingen

Kwaliteitsbudget

Beleid herschikking en nacalculatie en verantwoording