Meerzorg aanvragen

De regeling Meerzorg is bedoeld om extra zorg voor klanten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte te betalen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de klant groter is dan de zorg die de klant krijgt uit het zorgprofiel (ZP). Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het zorgprofiel. In 2019 is de regeling inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van de proeftuinen die sinds 2015 zijn opgestart. Er is veel meer focus op de kwaliteit van bestaan van klanten en hun context.

Meerzorg geldt voor de sectoren GZ, V&V en GGZ

De regeling Meerzorg is van toepassing voor de sectoren gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (V&V) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling Meerzorg staat beschreven in het Voorschrift zorgtoewijzing 2021. Bijlage H: Regeling Meerzorg bij verblijfszorg of geclusterd VPT (pdf). Het voorschrift voor 2022 volgt nog.

Zo vraagt u meer zorg aan

Wilt u meerzorg voor 2022 aanvragen? U gebruikt hiervoor tot en met 30 juni 2022 het sjabloon aanvraag meerzorg 2022 (xlsx) en de bijbehorende vragenlijst (docx). Daarna is een nieuwe systematiek van toepassing.

U kunt dit gebruiken voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor groepsmeerzorg. Het sjabloon 2021 kunt u voor 2022 niet gebruiken. Het sjabloon kunt u sturen naar meerzorg@zilverenkruis.nl. Voor de groepsmeerzorg gebruikt u voor elke cliënt de aparte rekenmodule (xlsx) en de bijbehorende vragenlijst (docx).

U vult het formulier, de rekenmodule en de vragenlijst altijd volledig in, onvolledige krijgt u van ons retour

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen heeft ingevuld. Dus ook de rekenmodule en de betreffende vragenlijst. 

Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen

We verwachten dat uiterlijk 1 juli 2022 een nieuwe systematiek voor het bepalen van intramurale meerzorg geïmplementeerd is. Het invoeren van de nieuwe systematiek heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende intramurale aanvragen in 2022. We willen u als zorgaanbieder niet confronteren met extra administratieve lasten en willen dat de benodigde meerzorg kwalitatief en doelmatig ingezet kan blijven worden. Hieronder de werkwijze die we hierbij hanteren:

 • Her-aanvragen individuele meerzorg 1-1-2022 tot 1-7-2022
  Alle lopende besluiten voor de individuele meerzorg met een aanvraagdatum tussen 1-1-2022 en 1-7-2022 worden verlengd met minimaal 6 maanden. In december 2021 communiceren wij over hoe dit praktisch in zijn werk gaat. De verlenging is wel onder voorbehoud van het melden van afbouw of beëindiging van de meerzorg. Wanneer er afbouw heeft plaatsgevonden vragen wij u wel om een her-aanvraag te doen. Dit kan met het meerzorg sjabloon 2022 en de bijhorende vragenlijst. Bij beëindiging meldt u dit via de normale weg.

 • Aflopende beschikkingen vanaf 1-7-2022
  Voor meerzorgbeschikkingen die aflopen na 1 juli 2022 is de nieuwe systematiek van toepassing. Hierover wordt nog gecommuniceerd.

 • Nieuwe aanvragen 1-1-2022 tot 1-7-2022
  Nieuwe meerzorg aanvragen vanaf 1-1-2022 kunt u tot het moment van de start van de nieuwe systematiek aanvragen met behulp van het meerzorg sjabloon 2022 en de bijhorende vragenlijst. Per aanvraag zal een logische duur van de beschikking bekeken worden, waarbij het streven is zo snel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe systematiek.

Bekijk de handige tips bij het aanvragen van meerzorg

Wanneer moet uw aanvraag 2022 bij ons binnen zijn?

 • Individuele nieuwe aanvraag: indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag
 • Individuele heraanvraag: zie alinea Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen
 • Nieuwe groepsmeerzorg per 1-1-2022: aanvragen vóór 1-2-2022
 • Heraanvraag groepsmeerzorg per 1-1-2022: verlengen of wijzigen vóór 1-2-2022; in overleg met uw kwaliteitsadviseur
 • Heraanvraag groepsmeerzorg na 1-1-2022 tot 1-7-2022: verlengen of wijzigingen in overleg met uw kwaliteitsadviseur; vanaf 1-7-2022 volgens nieuwe systematiek verlengen.  

Gebruik altijd het nieuwe sjabloon voor meerzorg vanaf 2022

Heeft u toch niet het juiste sjabloon gebruikt? Dien uw aanvraag dan opnieuw in met het sjabloon voor 2022. Denkt u daarbij aan bovenstaande termijnen?

Tijdspad

Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en groepsmeerzorgaanvragen voor 2022.

 • November 2021 - 1 februari 2022
  Aanvragen groepsmeerzorg: Groepsmeerzorg dient voor 1 februari 2022 aangevraagd te worden. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het ingevulde sjabloon aanvraag meerzorg.

 • Gehele jaar
  Aanvragen individuele meerzorg kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

 • November 2021 - 1 maart 2022
  Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van ZK een schriftelijke afstemming) over de inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder.

 • Gehele jaar
  Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. Wat volgt uit meerzorgplan en/of meerzorgdialoog (Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten, wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het Zorgkantoor graag een terugkoppeling; de zorgaanbieder zorgt voor een verslag en stuurt dat ook naar zorgkantoor).

 • Januari 2022 - maart 2022
  Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.

Wilt u meerzorg voor 2021 aanvragen? U gebruikt hiervoor het sjabloon aanvraag meerzorg 2021 (xlsx) en de bijbehorende vragenlijst (docx).  U kunt dit gebruiken voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor groepsmeerzorg. Het sjabloon 2020 kunt u voor 2021 niet gebruiken. Het sjabloon kunt u sturen naar meerzorg@zilverenkruis.nl. Voor de groepsmeerzorg gebruikt u voor elke cliënt de aparte rekenmodule (xlsx) en de bijbehorende vragenlijst (docx).

U vult het formulier, de rekenmodule en de vragenlijst altijd volledig in, onvolledige krijgt u van ons retour

Het sjabloon 2021 bevat enkele wijzigingen ten opzichte van 2020. De tabbladen 5, 6, 7a en 7b uit het sjabloon 2020 zijn in het sjabloon 2021 vervangen door een vragenlijst in Word. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen heeft ingevuld. Dus ook de rekenmodule en de betreffende vragenlijst.

Bekijk de handige tips bij het aanvragen van meerzorg

Wanneer moet uw aanvraag 2021 bij ons binnen zijn?

 • Individuele nieuwe aanvraag: indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag
 • Individuele heraanvraag: gedurende het jaar: verlengen 3 maanden vóór de einddatum van het vorige besluit
 • Nieuwe groepsmeerzorg per 1-1-2021: aanvragen vóór 1-2-2021
 • Heraanvraag groepsmeerzorg per 1-1-2021: verlengen of wijzigen vóór 1-2-2021
 • Heraanvraag groepsmeerzorg gedurende het jaar: verlengen 3 maanden vóór de einddatum van het vorige besluit

Gebruik altijd het nieuwe sjabloon voor meerzorg vanaf 2021

Heeft u toch niet het juiste sjabloon gebruikt? Dien uw aanvraag dan opnieuw in met het sjabloon voor 2021. Denkt u daarbij aan bovenstaande termijnen?

Tijdspad

Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en groepsmeerzorgaanvragen voor 2021.

 • Oktober 2020 - 1 februari 2021
  Aanvragen groepsmeerzorg: Groepsmeerzorg dient voor 1 februari 2021 aangevraagd te worden. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het ingevulde sjabloon aanvraag meerzorg.
 • Gehele jaar
  Aanvragen individuele meerzorg kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.
 • November 2020 - 1 maart 2021
  Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van ZK een schriftelijke afstemming) over de  inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder.
 • Gehele jaar
  Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen  zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. Wat volgt uit meerzorgplan en/of meerzorgdialoog (Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten, wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het Zorgkantoor graag een terugkoppeling; de zorgaanbieder zorgt voor en verslag en stuurt dat ook naar zorgkantoor).
 • Januari 2021 - maart 2021
  Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken. 

Beoordelen aanvraag meerzorg

Voor het aanvragen van meerzorg voor een individuele klant is per 1 januari 2019 geen advies van het CCE meer nodig. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Het kan zijn dat in sommige gevallen  het CCE wordt geconsulteerd. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via een beveiligde e-mail.

Stap 1: Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan (docx) ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Stap 2: Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog vindt aan het begin en aan het eind van het jaar. Op verzoek van een van deze partijen kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog, Echter gezien het tijdspad is het aan te bevelen alvast contact op te nemen met het Zorgkantoor voor het plannen van een afspraak wanneer u weet dat er sprake zal gaan zijn van een meerzorgdialoog. Minimaal 1 keer per jaar vindt er een meerzorgdialoog plaats.

Stap 3: Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorg inhoudelijk gesprek met het CCE dat gaat over de individuele cliënt die meerzorg heeft. Een ontwikkelgesprek vindt plaats na de meerzorgdialoog. Tijdens de meerzorgdialoog wordt besproken voor welke cliënt(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden met (een deel van) de vier betrokken partijen (vierhoek). En hoe dit traject via evaluaties gevolgd gaat worden. 

Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het Zilveren Kruis Zorgkantoor (oude zorgkantoor) bevestigd worden. Die doen we in het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aanvragen

U vraagt Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aan op dezelfde manier als voor klanten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld sjabloon aanvraag meerzorg (xlsx) naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een pgb of MPT aanvragen

Op onze website voor klanten staat een uitleg hoe een klant met pgb samen met u de aanvraag kan doen. Vraagt u Meerzorg voor MPT aan? Dan hoeft in 1e instantie het zorgplan niet worden meegestuurd. We verwijzen u voor de juiste formulieren naar het PGB-deel van onze website.

Is uw klant het niet eens met de beslissing van het Zorgkantoor?

Uw klant kan tegen het besluit bezwaar maken. Lees op onze website voor klanten hoe. Een wettelijk vertegenwoordiger mag het bezwaar ook indienen. U mag een bezwaar ook indienen namens een wettelijk vertegenwoordiger.

Declareer toegekende Meerzorg via de AW319

U kunt Meerzorg pas declareren nadat u per e-mail een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor Meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen.

Meer informatie over declareren

Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

 • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren
 • Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele Meerzorg
 • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven
 • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2022-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid