Aanvraag zorg beoordelen

Wij vragen u om te beoordelen of de zorg die u levert doelmatig en verantwoord is. Voor deze beoordeling is een landelijk toetsingskader opgesteld. Als hulpmiddel voor de beoordeling zijn het adviesformulier 'Verantwoorde zorg thuis' en de rekenmodule ontwikkeld. Hieronder staat uitgelegd wanneer u het adviesformulier en/of de rekenmodule mee stuurt met de aanvraag.

Download het adviesformulier en rekenmodule (xlsx)

Wanneer stuurt u het adviesformulier ‘Verantwoorde zorg thuis’ mee?

Twijfelt u over verantwoorde inzet van zorg thuis? Of u bent van mening dat de zorg thuis eigenlijk niet verantwoord geleverd kan worden? Stuur dan het formulier "Verantwoord zorg thuis' mee.

Dit geldt ook voor zorg thuis binnen het basisbudget. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Zorgmijders
  • Klanten met verminderde zelfregie
  • Een overbelast mantelzorgsysteem
  • Klanten waarbij het 24-uurstoezicht of org in nabijheid niet goed geregeld kan worden.

Als er behandeling boven budget inclusief EKT nodig is, dan beschrijft u uw motivatie op het adviesformulier 'Verantwoorde zorg thuis'.

Wanneer stuurt u de rekenmodule mee?

Bekijk in het overzicht (xlsx) in welke gevallen u de rekenmodule bij uw AAT moet meesturen. Ook staat in dit overzicht welke velden u in de AAT hoort in te vullen.

Lees hier meer over de rekenmodule

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur