Crisiszorg regelen

Als een cliënt van Zilveren Kruis met een Wlz-indicatie in crisis komt, gelden voor elke sector van de langdurige zorg (GGZ, GZ, V&V) verschillende afspraken. Voor mensen in crisis zonder Wlz indicatie of mensen met een IBS gelden weer andere afspraken.

Wanneer is er sprake van crisiszorg in de Wlz?

  • De cliënt heeft een Wlz indicatie* en
  • de cliënt woont of verblijft in een van de regio’s van Zilveren Kruis en
  • de cliënt heeft acuut zorg nodig. De zorg moet direct worden ingezet.

* Als uw cliënt (nog) geen Wlz-indicatie heeft, dan vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing welke acties u kunt ondernemen (pagina 206, paragraaf 5.2)

Voorschrift Zorgtoewijzing

Alle regelingen en afspraken voor crisisopnames staan beschreven in bijlage G van het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf)

Verpleging & verzorging

Kijk welke stappen u voor crisiszorg in de verpleging & verzorging moet zetten.

Gehandicaptenzorg

Kijk welke stappen u voor crisiszorg in de gehandicaptenzorg moet zetten.

Geestelijke gezondheidszorg

Kijk welke stappen u voor crisiszorg in de geestelijke gezondheidszorg moet zetten.

Beschikking IBS

Als voor uw cliënt een beschikking IBS is afgegeven, bekijk dan eerst de afwijkende afspraken.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid