Analyses

Klanten in de Wlz willen graag zorg en ondersteuning die bij ze past. Samen met u willen wij dit mogelijk maken. Het delen van data en analyses helpt daarbij. We gaan ook graag met u in gesprek over de meest passende zorg voor u en onze klanten.

Verblijfsduur van klanten

Inzicht in de verblijfsduur van klanten in intramurale instellingen maakt een toekomstbestendige inkoopstrategie mogelijk. Wij doen daarom onderzoek naar de verblijfsduur. Zodat wij passend zorgaanbod voor onze klanten kunnen inkopen.

Bekijk de analyse verblijfsduur van klanten (pdf)

Regioanalyses en regioplannen

Graag delen wij onze analyses over ontwikkelingen in uw regio die van invloed zijn op de zorgvraag. Dit kan u helpen te bepalen waar kansen liggen om persoonsvolgend zorgaanbod te ontwikkelen. Hierin leest u de kansen en knelpunten voor het komende jaar 2020.

Bekijk de regiobeelden van Zilveren Kruis betreffende de Zorgverzekeringswet.

Regioplannen

Regioanalyses

Regioplannen

Regioanalyses

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur