Analyses

Klanten in de Wlz willen graag zorg en ondersteuning die bij ze past. Samen met u willen wij dit mogelijk maken. Het delen van data en analyses helpt daarbij. We gaan ook graag met u in gesprek over de meest passende zorg voor u en onze klanten.

Verblijfsduur van klanten

Inzicht in de verblijfsduur van klanten in intramurale instellingen maakt een toekomstbestendige inkoopstrategie mogelijk. Wij doen daarom onderzoek naar de verblijfsduur. Zodat wij passend zorgaanbod voor onze klanten kunnen inkopen.

Bekijk de analyse verblijfsduur van klanten (pdf)

Regioanalyses en regioplannen

Graag delen wij onze analyses over ontwikkelingen in uw regio die van invloed zijn op de zorgvraag. Dit kan u helpen te bepalen waar kansen liggen om persoonsvolgend zorgaanbod te ontwikkelen.

Bekijk de regiobeelden van Zilveren Kruis betreffende de Zorgverzekeringswet.

Gezamenlijke regiomonitors Verpleegzorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft gezamenlijk met de andere zorgkantoren regiomonitors voor verpleegzorg opgesteld.

Naar de gezamenlijke regiomonitors

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid