Algemene informatie over het iWlz-berichtenverkeer

Het CIZ, Zorgkantoren, zorgaanbieders en het CAK maken gebruik van het iWlz-berichtenverkeer. Het CIZ stuurt de indicatie naar het Zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de toewijzing naar de zorgaanbieder. En de zorgaanbieder geeft door dat de klant in of uit zorg is, of wacht op zorg. Het Zorgkantoor stuurt het CAK de meldingen in en uit zorg, zodat het CAK de eigen bijdrage kan berekenen. Als een klant verhuisd naar een andere zorgkantoorregio, wordt de indicatie ook doorgestuurd naar de nieuwe zorgkantoorregio.

Als zorgaanbieder heeft u te maken met de volgende berichten:

 • AW33: U ontvangt een zorgtoewijzing van het zorgkantoor. In de zorgtoewijzing staat welke periode u welke zorg mag leveren en declareren. Ook staat hierin of u de dossierhouder of coördinator zorg thuis bent.
 • AW34: U stuurt een retourbericht op de zorgtoewijzing aan het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging.
 • AW35: U stuurt een melding aanvang zorg (MAZ) aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK stelt op basis hiervan de eigen bijdrage vast.
 • AW36: U ontvangt een retourbericht melding aanvang zorg van het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging.
 • AW39: U stuurt een mutatie (MUT), melding einde zorg (MEZ) en/of Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) aan het zorgkantoor in de volgende gevallen als:
  • u een wachtlijststatus wilt doorgeven.
  • uw cliënt uit zorg is
  • u de toewijzing wilt overplaatsen naar een andere zorgaanbieder
  • u dossierhouder of coördinator zorg thuis bent en er zorg aan een andere zorgaanbieder toegewezen moet worden. Dit kan in combinatie met het doorgeven van de wachtstatus of einde zorg bericht
  Uw einde zorg (MEZ) berichten kunnen doorgestuurd worden naar CAK. Het CAK wijzigt of stopt op basis van dit bericht de eigen bijdrage.
 • AW310: U ontvangt een retourbericht op de AW39 (mutatie/einde zorg/AAT) van het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging. De AAT zelf wordt apart beoordeeld, hiervan kunt u via het notitieverkeer nog een bericht krijgen.
 • AW319: U declareert de geleverde zorg bij het zorgkantoor.
 • AW320: U ontvangt een retourdeclaratiebericht van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.

Wat is een Zorgtoewijzing?

Als zorgaanbieder krijgt u van ons een toewijzing op basis van het indicatiebesluit. Als er geen geldig indicatiebesluit is voor een bepaalde periode, kunt u ook geen zorgtoewijzing van ons krijgen over die periode. De zorgtoewijzing bestaat uit de volgende velden:

 • ZZP-code: Het zorgprofiel op basis waarvan u de zorg mag declareren.
 • Ingangsdatum: de datum vanaf wanneer u mag zorg leveren en declareren.
 • Einddatum: de datum tot wanneer u mag zorg leveren en declareren.
 • Leveringsvorm: welke zorg u levert of de zorg waarvoor de klant bij u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld: Verblijf, VPT, MPT of DTV.
 • Soort: Regulier, overbrugging (tijdelijke zorg in afwachting van opname) of administratief (als u een kamer vrij moet houden terwijl de klant bij een andere Wlz-zorgaanbieder behandeling krijgt).
 • ToewijzingsPercentage: Het percentage van het zorgprofiel dat u mag leveren, zie hiervoor de Rekenmodule.
 • Opname ja/nee: In het geval van Verblijf en DTV krijgt de aanbieder die het Verblijf levert ‘ja’ in de toewijzing. Zorgaanbieders die andere zorg leveren krijgen een toewijzing met ‘nee’. Bij Verblijf kan dit behandeling of dagbesteding zijn, bij DTV zorg thuis.
 • Etmalen: Alleen van toepassing bij DTV. Het gaat om het aantal etmalen dat de klant verblijft per week.
 • Coördinator zorg thuis: Alleen van toepassing bij MPT. Hier ziet u of u zelf de coördinator zorg thuis bent of dat een andere zorgaanbieder dit is.
 • Dossierhouder: Alleen van toepassing bij Verblijf, VPT en DTV. Hier ziet u of u zelf de dossierhouder bent of dat een andere zorgaanbieder dit is.

Levert u zorg of wil u zorg gaan leveren aan een klant en heeft u nog geen toewijzing? Lees hier meer over op Voorschrift zorgtoewijzing. Heeft u een verkeerde toewijzing gekregen? Stuur ons dan een AW39 met daarin een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT).