Geen indicatie maar wel zorg nodig

Heeft uw klant geen indicatie voor Wlz-zorg? Dan kunt u geen Wlz-zorg leveren en declareren. Heeft uw klant wel zorg nodig? Mogelijk kan uw klant wel zorg uit de Zorgverzekeringswet krijgen.

Uit de Zorgverzekeringswet is de volgende zorg mogelijk

  • Wijkverpleging. Dat is kwalitatieve goede en passende zorg om zelfstandig te (blijven) wonen.
  • Eerstelijnsverblijf. Dat is zorg voor mensen met een tijdelijke behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf. Als de zorg thuis tijdelijk niet verantwoord of adequaat geleverd kan worden.
  • Geriatrische revalidatie. Dat is zorg die aansluit op een ziekenhuisopname en is gericht op het verminderen van functionele beperkingen en terugkeer naar huis.

Meer informatie over het leveren van deze zorg vindt u bij zorgverzekeraars

U kunt voor meer informatie over het leveren van deze zorg bijvoorbeeld terecht op de website van Zilveren Kruis voor zorgaanbieders. Bij welke zorgverzekeraar u moet zijn is afhankelijk van de zorgverzekering van uw klant.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar het inkoopbeleid