Melding Aanvang Zorg AW35-bericht

Als u een klant in zorg neemt, geeft u dit met een AW35-bericht door aan het zorgkantoor. Dit noemen we ook wel een Melding Aanvang Zorg of afgekort MAZ. Hieronder leest u meer over de MAZ.

U kunt niet declareren als u geen MAZ heeft gestuurd

Wacht daarom met declareren tot 1 dag nadat u een goed retour bericht heeft gekregen op uw MAZ. Zo weet u zeker dat uw declaratie niet uitvalt omdat de MAZ nog niet bij ons geregistreerd is.

Krijgt u na het aanleveren van de MAZ een foutcode retour?

U krijgt altijd een retourbericht van ons. Staat er een foutcode in het retourbericht? Kijk dan eerst in onze foutcodetool wat deze foutcode betekend.

De MAZ en de eigen bijdrage

Uw MAZ sturen wij door naar het CAK. Het CAK berekent naar aanleiding van uw MAZ de eigen bijdrage die de klant aan het CAK moet betalen. Als u een foutieve MAZ stuurt, heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage.

Stuur alleen een MAZ als de toewijzing juist is

Controleer voor het versturen van de MAZ of de toewijzing de juiste is op de volgende punten:

  • Ingangsdatum
  • Leveringsvorm: Verblijf, VPT, MPT of DTV
  • Bij Verblijf en DTV kan het Opname ja of nee zijn. Ja is als de klant bij u verblijft. Nee is voor dagbesteding of behandeling bij Verblijf en voor zorg thuis bij DTV
  • Bij DTV controleer het aantal etmalen
  • Soort toewijzing: regulier, overbrugging of administratief.

Is de toewijzing niet juist op één van deze punten? Stuur dan geen MAZ, maar stuur dan eerst een AAT om de juiste toewijzing aan te vragen bij het zorgkantoor. Heeft u een toewijzing met een eerdere ingangsdatum nodig? Dan vraagt u een aparte toewijzing aan voor de voorliggende periode. Op beide toewijzingen stuurt u dan een MAZ.

Regels bij de MAZ:

  • Stuur geen MAZ met begindatum zorg in de toekomst. Wanneer u dit doet wordt de MAZ afgekeurd. Wacht daarom minimaal tot de dag dat de zorg is gestart.
  • Stuur de MAZ uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de zorg is gestart. Zo wordt de klant ook direct aangemeld bij het CAK.

Behandeling doorgeven in de MAZ bij Verblijf

Alleen in de MAZ voor de leveringsvorm Verblijf met opname ja, geeft u door of er sprake is van behandeling. Dit is van belang wanneer er hulpmiddelen, mondzorg of farmacie gedeclareerd worden. Als u Verblijf met behandeling levert vallen deze onder de Wlz, zo niet, dan vallen deze onder de Zvw of Wmo. Levert u later op dezelfde toewijzing geen behandeling meer? Dan hoeft u geen nieuwe MAZ aan te leveren, wij halen deze wijziging dan uit uw declaraties.

Sleuteldatum

Wanneer de klant nog niet bij een andere zorgaanbieder Verblijf kreeg, mag u in de MAZ de sleuteldatum doorgeven. Dit doet u als het Verblijf voor de klant beschikbaar is en u de sleutel heeft gegeven aan de klant, maar de klant nog niet is opgenomen. De sleuteldatum mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van de zorg liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing. De sleuteldatum wordt doorgegeven aan het CAK voor de start van de eigen bijdrage voor het Verblijf.

Trek een fout aangeleverde MAZ in

U doet dit door de MAZ nog een keer te sturen met dezelfde begindatum, maar dan met statuscode 3. Stuur geen einde zorg met dezelfde datum als de begindatum. Dan lijkt het namelijk alsof de klant wel zorg heeft gehad die dag. De klant betaalt hiervoor deze dag de eigen bijdrage.

Herstellen van een fout aangeleverde MAZ

Verwijder altijd eerst de foutieve MAZ met een statuscode 3. Stuur een dag later pas een nieuwe MAZ met de juiste gegevens. Deze volgorde is belangrijk zodat bij het CAK ook duidelijk is welke zorg de klant krijgt.

Het verwijderen van een MAZ met een begindatum van al meer dan een jaar geleden

Controleer eerst goed of deze MAZ wel echt verwijderd moet worden. Wanneer u een MAZ met terugwerkende kracht verwijderd, heeft dat grote impact op de eigen bijdrage van de klant. Het CAK betaalt dan de betaalde eigen bijdrage terug aan de klant, terwijl er misschien wel zorg is geleverd.

Het mazzen van een toewijzing voor 1%

Als u een toewijzing voor 1% krijgt, betekent dit dat de klant ook pgb krijgt. Om de zorg te verdelen moet u een rekenmodule aanleveren. Als de klant al zorg van u krijgt, dan mag u de toewijzing alvast mazzen. Wanneer wij uw rekenmodule hebben ontvangen en verwerkt, passen wij het percentage aan naar het juiste percentage.