Wlz-zorg voor of na een ziekenhuisopname

U kunt van ons een notitie ontvangen om een aanpassing te doen op een bestaande zorgtoewijzing met een MAZ en/of MUT. De reden hiervoor kan zijn dat uw zorgtoewijzing valt binnen een periode dat de cliënt in het ziekenhuis lag en er sprake is van een ‘verkeerde bed periode’.

Dit betekent een ‘verkeerd bed’

De periode dat een cliënt met een Wlz-indicatie in het ziekenhuis verblijft zonder een ziekenhuisindicatie noemen we ‘verkeerde bed’. Deze periode wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Het ziekenhuis declareert deze ligdagen bij het Zorgkantoor. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de dagen dat cliënt langer in het ziekenhuis moet blijven omdat er nog geen plek is in een Wlz-instelling of moet wachten op de nodige thuisvoorziening.

En wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Tijdens een ziekenhuisopname kan er geen MPT-zorg geleverd worden. Toch komt het voor dat wij bij het verwerken van een ziekenhuisfactuur zien dat er overlap is tussen de ligdagen in het ziekenhuis en de zorgtoewijzing van de MPT-aanbieder. Soms is er zelfs MPT-zorg gedeclareerd tijdens de ziekenhuisopname. U ontvangt dan van ons een notitie met het verzoek om MAZ of MUT in te trekken en eventueel opnieuw aan te leveren.
Na uw correctie kunnen wij de juiste MAZ’en en MUT’en doorgeven aan het CAK, zodat cliënt de juiste eigen bijdrage betaalt.

Declareerde u zorg tijdens de ziekenhuisopname van de cliënt?

We vragen u de onterechte declaraties te crediteren. Heeft u casemanagement geleverd? Dan kunt u dit declareren op de laatste dag dat er MPT-zorg is geleverd.
Bovenstaande handelingen zijn alleen nodig wanneer het specifiek gaat om ‘verkeerde bed’ periode. Een reguliere ziekenhuisopname wordt gefinancierd vanuit de Zvw, waardoor wij daarin geen overlap kunnen signaleren. Voor de ligdagen op het ‘verkeerde bed’ ontvangt het Zorgkantoor de factuur, waardoor alleen voor die periode de overlap opgelost moet worden.