De rekenmodule

In sommige gevallen willen wij graag beoordelen of de zorg die u levert doelmatig en verantwoord is. Voor deze beoordeling is een landelijk toetsingskader opgesteld. Als hulpmiddel voor de beoordeling zijn het adviesformulier 'Verantwoorde zorg thuis' en de rekenmodule ontwikkeld. In het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf) leest u wanneer u de rekenmodule moet meesturen.

Download het adviesformulier en rekenmodule 2024 (xlsx)

Gebruik altijd de laatste versie van de rekenmodule

Het zorgkantoor kan geen aanvragen verwerken die worden gedaan met een oude versie van de rekenmodule. Gebruik daarom altijd de versie die op onze website wordt aangeboden.

Het gebruik van de rekenmodule wordt bepaald door het jaartal van de ingangsdatum van de zorgtoewijzing.
Bijvoorbeeld: Is de ingangsdatum van de zorgtoewijzing 12 december 2023, dan wordt de Rekenmodule 2023 gebruikt. Is de ingangsdatum van de zorgtoewijzing 3 januari 2024 dan is de Rekenmodule 2024 van toepassing.

Zo werkt de rekenmodule

De rekenmodule bevat een aantal stappen om te komen tot een beoordeling. Dit zijn de stappen:

 1. Vul opname, VPT, MPT of DTV in
 2. Vul het geïndiceerde zorgprofiel in
 3. Vul in of uw cliënt gebruik maakt van een pgb.
  Zo ja, vul dan in of de rekenmodule is afgestemd met uw cliënt.
 4. Vul de zorg in natura in
  Vult u meer dan 6 regels aan zorg voor meerdere zorgaanbieders? Maak dan eerst een regel aan per zorgaanbieder met de AGB-code. Pas daarna vult u de rekenmodule verder aan
 5. Bepaal de doelmatigheid. Is de aanvraag niet doelmatig? Vul dan de reden van extra budget in
 6. Bepaal of u de rekenmodule moet opsturen. Een onderbouwing hiervoor kunt u kwijt op het tabblad 'Adviesformulier'.

Kijk voor de volledige werkwijze en uitleg op het tabblad 'Werkwijze rekenmodule' in de rekenmodule zelf.

Bij een combinatie ZIN met persoonsgebonden budget (pgb) is een rekenmodule noodzakelijk

Op de rekenmodule geeft u aan of de invulling van zorg en de verdeling van ZIN en pgb is afgestemd met de klant. Als er iets wijzigt in het percentage ZIN, heeft dit namelijk gevolgen voor de hoogte van het pgb. En dus voor de zorg die de klant kan inkopen met het pgb.

Wij adviseren de rekenmodule af te stemmen met de klant en/of vertegenwoordiger

Is de klant akkoord met invulling van de zorg en de verdeling over ZIN en pgb? Dan vult u ‘Ja’ in bij de vraag of de rekenmodule is afgestemd met de klant. Wij gebruiken de rekenmodule om het percentage ZIN en pgb toe te wijzen.

Wij adviseren u om een eerlijk antwoord in te vullen op de rekenmodule. Dit helpt de klant, u en ons. Vult u onterecht ‘Ja’ in? Dan zal de klant onverwacht een (mogelijk ongewenste) aanpassing van het pgb ontvangen.

U vult ‘Nee’ in als u de rekenmodule niet kunt afstemmen met de klant. De klant is niet verplicht om informatie met u te delen over het pgb. U vult op de rekenmodule dan gewoon de zorg in die nodig is om uw zorg thuis te leveren. Bij een ‘Nee’ neemt het zorgkantoor contact op met de klant en/of vertegenwoordiger en duurt het langer voor wij de verdeling van de zorg kunnen toewijzen.

De rekenmodule is voldoende om een combinatie ZIN en pgb aan te vragen

Wil de klant van volledig ZIN of volledig pgb naar een combinatie van ZIN en pgb? Of is er een nieuwe verdeling van ZIN en pgb nodig? Dan hoeft de klant en/of vertegenwoordiger geen omzettingsformulier aan te leveren bij het zorgkantoor.

Wij verwijzen de klant naar u om de rekenmodule af te stemmen en naar ons te sturen. Meer informatie leest u hier.

Wanneer hebben wij wél een omzettingsformulier nodig?

De klant en/of vertegenwoordiger moet wel een omzettingsformulier (pdf) naar het zorgkantoor sturen als er een omzetting nodig is naar volledig ZIN of volledig pgb.

Is de uitkomst van de rekenmodule hoger dan 100%?

Dan geldt het reguliere proces. Mogelijk kunt u gebruik maken van:

 • De ruimte voor behandeling
 • Extra Kosten Thuis (EKT)
 • Ademhalingstoeslag
 • Extra budget voor gespecialiseerd verpleegkundig handelen (GVH)
 • Palliatief terminale zorg (PTZ)
 • Extra overbruggingszorg bij urgent of actief plaatsen
 • Toeslag Thuiswonend kind (< 18 jaar) met ontwikkelperspectief
 • Toeslag Maatwerk
 • Meerzorg

Of misschien is uw klant actief wachtend of de klant heeft oude rechten. In het Voorschrift Zorgtoewijzing vindt u meer informatie over mogelijkheden voor extra budget en hoe dit aangevraagd kan worden.

Levert u Verblijf of VPT en is er dagbesteding bij een andere aanbieder?

Dan keuren wij een percentage hoger dan 100% goed. De aanvragen worden niet goedgekeurd voor V&V- en (SG)LVG-indicaties. De zorgtoewijzing voor deze indicaties kan niet gesplitst worden over twee aanbieders

U levert Verblijf of VPT en is er behandeling bij een andere aanbieder?

Behandeling naast Verblijf of VPT is kortdurend. Controleer daarom of de aanvraag gemiddeld over het jaar ook boven de 100% uitkomt. Is dit het geval? Stuur dan de rekenmodule met uw motivatie voor de behandeling naar het zorgkantoor. Uw aanvraag wordt beoordeeld.

Meer weten over de rekenmodule?

De rekenmodule is opgesteld op basis van landelijke afspraken. Deze afspraken zijn terug te vinden in het Voorschrift Zorgtoewijzing. Het Voorschrift Zorgtoewijzing wordt elk jaar aangepast.