Jaarcijfers 2023

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk Zilveren Kruis toe behoren, heeft over heeft over 2023 een positief resultaat van € 277 miljoen behaald.

Resultaat gestegen tot EUR 277 miljoen

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft over 2023 een positief resultaat van EUR 277 miljoen behaald. Het resultaat over 2023 is EUR 283 miljoen hoger in vergelijking met 2022 (EUR 6 miljoen negatief - herrekend op basis van de IFRS 9/17). Dit is vooral het gevolg van een hoger beleggingsresultaat.

Ruim EUR 15,5 miljard premiegeld besteed aan lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2023 EUR 15,6 miljard aan opbrengsten uit verzekeringsgerelateerde diensten behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 15,5 miljard) is besteed aan lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten. Dit betreffen met name zorgkosten. De opbrengsten uit verzekeringsgerelateerde diensten zijn hoger dan vorig jaar vanuit hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage. De lasten uit verzekeringsgerelateerde diensten voor het huidige jaar zijn hoger als gevolg van hogere zorgkosten vanuit zorgkosteninflatie en hogere personeelskosten bij zorgaanbieders. Door hogere kosten voornamelijk als gevolg van inflatie en de afname van het aantal verzekerden in 2023 ten opzichte van 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde hoger dan vorig jaar.

Resultaat beleggingen gestegen

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2023 is de waarde van de beleggingen gestegen voornamelijk als gevolg van hogere aandelenkoersen en gestegen rentes. We beleggen met name in obligaties.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 162% en is daarmee 3%-punt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een hoger vereist kapitaal in verband met de verzekerdengroei in 2024. Hier tegenover staat dat het toegestaan Solvency II eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Zilveren Kruis zet zich in voor houdbare en toegankelijke gezondheidszorg

Om de zorg en de solidariteit op peil te houden moeten er cruciale keuzes gemaakt worden, door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. En door politiek en overheid. Naast het betalen van zorg, werken we daarom ook aan het slimmer organiseren van zorg én aan preventie.

Slimmer organiseren van zorg

Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden werken we aan het slimmer organiseren van zorg. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met andere partijen.

  • In onze 11 kernregio’s leverden we in 2023 regiobeelden en regioplannen op. Hiermee zetten we samen met zorgverleners, zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners en gemeenten een volgende stap in het dichterbij brengen van gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. Hier lees je daar meer over.
  • Zorgorganisaties versterken de wijkverpleging in Amsterdam. De komende jaren wordt er steeds meer zorg thuis gegeven, zoals ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De wijkverpleging heeft een cruciale rol als herkenbaar aanspreekpunt in de eerstelijnszorg. In Amsterdam sluiten veertien samenwerkende aanbieders van thuiszorg en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om de samenwerking verder vorm te geven. Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA). 
  • In Nederland is het tekort aan praktijkhoudende huisartsen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om te helpen dit probleem het hoofd te bieden werken we samen met verschillende partijen. Zoals met Coöperatie Flexdokters, samen proberen we huisartsen te enthousiasmeren praktijkhouder te worden en zo te zorgen dat patiënten van goede huisartsenzorg verzekerd blijven. Een voorbeeld is de innovatieve huisartsenpraktijk in Hardenberg. Een ander voorbeeld is het H-team 010, dat Rotterdamse huisartsen helpt bij het vinden van een geschikte praktijkruimte. Een probleem waar steeds meer huisartsen tegenaan lopen.

Preventie

Naast het slimmer organiseren van zorg, draagt ook preventie bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg. Met preventie kunnen we (meer) zorg voorkomen. Daarom ondersteunen we verzekerden en werken we ook samen met zorgaanbieders en werkgevers.

  • De FitKliniek. In samenwerking met Zilveren Kruis en huisartsenkoepels is het Diakonessenhuis een pilot gestart op het gebied van leefstijl; de FitKliniek. Patiënten uit het ziekenhuis worden hier begeleid naar een gezondere leefstijl. Ze krijgen een programma op maat, waarbij de multidisciplinaire betrokkenheid van medisch specialisten uniek is. De FitKliniek is een initiatief van zorgverleners in het Diakonessenhuis. Zij zien dagelijks patiënten die minder - of misschien zelfs helemaal niet ziek zouden zijn wanneer ze gezonder zouden leven.
  • Onze smeerpalen. In Nederland is huidkanker de meest voorkomende en snelst toenemende vorm van kanker. Nederlanders weten dat blootstelling aan de zon de kans op huidkanker en huidveroudering vergroot. En toch beschermt één op de vijf Nederlanders zich nooit als ze de zon ingaan. ‘Ik heb geen zonnebrandcrème bij me’ is daarbij de meest voorkomende reden. Om Nederlands te helpen smeren, hebben we afgelopen jaar op tientallen locaties in Nederland smeerpalen neergezet. Dit jaar doen we dat opnieuw.
  • Gezond Ondernemen, waarbij we werkgevers ondersteunen bij het gezond houden van medewerkers.